Academy news – DOCTOR_K
Your cart
Close Alternative Icon

Academy news

Tryggare och säkrare skönhetsbransch med ny lag

Tryggare och säkrare skönhetsbransch med ny lag

I takt med en ökad efterfrågan på estetiska behandlingar har kompetenskraven och patientsäkerheten ifrågasatts allt oftare. Den 1 juli 2021 infördes en ny lag i Sverige för att skärpa kraven på de som utför injektionsbehandlingar samt ge ett stärkt rättsligt skydd för de som genomgår estetiska behandlingar. Vi på DOCTOR_K är stolta över att erbjuda både högklassiga behandlingar och utbildningar i enlighet med denna lag och därmed bidra till en tryggare och säkrare skönhetsbransch.

 
NYA KRAV PÅ KLINIKEN

Skönhetskliniker som utför estetiska injektionsbehandlingar behöver ha sin verksamhet anmäld samt betala en årsavgift till IVO. Nytt är att verksamheten måste teckna en patientförsäkring, vilket ger klienten möjlighet att få ersättning vid en eventuell skada. Lagen har även höjt åldersgränsen till 18 år (som tidigare var 16 år med underskrift från målsman) samt infört krav på betänketid på minst två dagar för estetiska injektionsbehandlingar. Det krävs också att utövaren informerar om eventuella risker, både skriftligt och muntligt, innan behandlingen utförs. Kliniken är därmed skyldig att informera om samtycke, samt att kontrollera åldern på klienten.
 

TAPPAT VOLYMEN?

Förutom att hudens elasticitet och fuktbalans blir sämre med åren så minskar även volymen i ansiktet.  
Det beror på att vår benstruktur förändras och fettkuddarna i ansiktet blir mindre. När våra kindben får en annan struktur sjunker fettet mot den nedre delen av ansiktet, kinderna blir mindre fasta och när detta sker upplever många att man får så kallade ”hamsterpåsar”. Samlingen av fett i den nedre delen av ansiktet kan även bidra till att man upplever ”sura mungipor”. De så kallade “sura mungiporna” kan resultera i att ansiktet upplevs som äldre än vad du känner dig. Vid dessa fall kan ett trådlyft vara ett alternativ. Nedan förklarar vi mer om hur trådlyft med Sihouette Soft Lift fungerar.

 
ÖKAD SÄKERHET FÖR DIG SOM VILL ARBETA INOM SKÖNHETSBRANSCHEN

Om du funderar på att arbeta inom skönhetsbranschen med estetiska behandlingar så har du hamnat rätt. DOCTOR_K academy är ledande inom estetiska injektionsutbildningar och hos oss kan du utveckla dina kunskaper i egen takt efter behov och önskemål. Alla våra utbildningar uppfyller de nya lagkraven och vi utbildar endast legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare. Våra erfarna och legitimerade utbildare säkerställer att du är redo att börja behandla klienter direkt efter avslutad kurs.

 


VARFÖR UTBILDA SIG PÅ DOCTOR_K ACADEMY?

Vi anser att små grupper är nyckeln till en kvalitativ utbildning. Det gör att vi kan anpassa kurserna efter deltagarnas arbetsbakgrund och behov. Med våra små grupper får du mer tid med våra föreläsare och får på så sätt ut mer av kursen. Utbildningarna är även utformade för att ge mycket praktisk hands-on erfarenhet. Under den praktiska delen får du utföra en behandling under handledning av DOCTOR_K academy’s erfarna utbildare. Övriga kursmedlemmar är med och tittar på när du utför behandlingen. Därmed får alla möjlighet att ta del av fler kandidater, områden och behandlingstekniker. Praktisk erfarenhet gör dig säkrare i rollen som injektionsbehandlare.

 

 

SYFTET MED LAGEN ÄR ATT ÖKA PATIENTSÄKERHETEN

Den nya lagen har införts för att stärka säkerheten för klientens hälsa och liv. Innan en estetisk injektionsbehandling utförs måste klienten få information om bland annat alternativa men likvärdiga behandlingsformer, vilka substanser och läkemedel som används, kostnader för behandlingen, det förväntade resultatet, vilken patientförsäkring som verksamheten tecknat, betydande risker för biverkningar och komplikationer samt vem de kan vända sig till vid eventuella komplikationer. Vi på DOCTOR_K välkomnar den nya lagen, eftersom vi vill att alla ska känna sig trygga med att den som ger injektioner har rätt medicinsk kompetens.

Kontakta oss på DOCTOR_K academy för information om våra utbildningar samt datum för kommande kursstarter.

 

 

I takt med en ökad efterfrågan på estetiska behandlingar har kompetenskraven och patientsäkerheten ifrågasatts allt oftare. Den 1 juli 2021 infördes en ny lag i Sverige för att skärpa kraven på de som utför injektionsbehandlingar samt ge ett stärkt rättsligt skydd för de som genomgår estetiska behandlingar. Vi på DOCTOR_K är stolta över att erbjuda både högklassiga behandlingar och utbildningar i enlighet med denna lag och därmed bidra till en tryggare och säkrare skönhetsbransch.

 


NYA KRAV PÅ KLINIKEN

Skönhetskliniker som utför estetiska injektionsbehandlingar behöver ha sin verksamhet anmäld samt betala en årsavgift till IVO. Nytt är att verksamheten måste teckna en patientförsäkring, vilket ger klienten möjlighet att få ersättning vid en eventuell skada. Lagen har även höjt åldersgränsen till 18 år (som tidigare var 16 år med underskrift från målsman) samt infört krav på betänketid på minst två dagar för estetiska injektionsbehandlingar. Det krävs också att utövaren informerar om eventuella risker, både skriftligt och muntligt, innan behandlingen utförs. Kliniken är därmed skyldig att informera om samtycke, samt att kontrollera åldern på klienten.ÖKAD SÄKERHET FÖR DIG SOM VILL ARBETA INOM SKÖNHETSBRANSCHEN

Om du funderar på att arbeta inom skönhetsbranschen med estetiska behandlingar så har du hamnat rätt. DOCTOR_K academy är ledande inom estetiska injektionsutbildningar och hos oss kan du utveckla dina kunskaper i egen takt efter behov och önskemål. Alla våra utbildningar uppfyller de nya lagkraven och vi utbildar endast legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare. Våra erfarna och legitimerade utbildare säkerställer att du är redo att börja behandla klienter direkt efter avslutad kurs.

VARFÖR UTBILDA SIG PÅ DOCTOR_K ACADEMY?

Vi anser att små grupper är nyckeln till en kvalitativ utbildning. Det gör att vi kan anpassa kurserna efter deltagarnas arbetsbakgrund och behov. Med våra små grupper får du mer tid med våra föreläsare och får på så sätt ut mer av kursen. Utbildningarna är även utformade för att ge mycket praktisk hands-on erfarenhet. Under den praktiska delen får du utföra en behandling under handledning av DOCTOR_K academy’s erfarna utbildare. Övriga kursmedlemmar är med och tittar på när du utför behandlingen. Därmed får alla möjlighet att ta del av fler kandidater, områden och behandlingstekniker. Praktisk erfarenhet gör dig säkrare i rollen som injektionsbehandlare.

 

SYFTET MED LAGEN ÄR ATT ÖKA PATIENTSÄKERHETEN

Den nya lagen har införts för att stärka säkerheten för klientens hälsa och liv. Innan en estetisk injektionsbehandling utförs måste klienten få information om bland annat alternativa men likvärdiga behandlingsformer, vilka substanser och läkemedel som används, kostnader för behandlingen, det förväntade resultatet, vilken patientförsäkring som verksamheten tecknat, betydande risker för biverkningar och komplikationer samt vem de kan vända sig till vid eventuella komplikationer. Vi på DOCTOR_K välkomnar den nya lagen, eftersom vi vill att alla ska känna sig trygga med att den som ger injektioner har rätt medicinsk kompetens.

Kontaka oss på DOCTOR_K academy för information om våra utbildningar samt datum för kommande kursstarter.

 

Continue reading

Estetiska injektioner – Få bäst resultat med minimal smärta

Bilden är under en PRP utbildning med Leg.SSK Nicklas Ljungbeck i handledning av Isablle Arnsten. 

Estetiska injektioner – Få bäst resultat med minimal smärta

Utför säkra estetiska injektioner och uppnå bäst resultat med hjälp av grundläggande tekniker och solida kunskaper om ansiktets anatomi. Det är viktigt att vara ordentligt förberedd inför behandlingen, välja rätt typ av nål och att vara extra försiktig vid behandlingar nära ögonen. De bästa injektionerna sker efter en genomgående konsultation där behandlaren lugnt informerar om hur behandlingen går till samt vilket resultat klienten kan förvänta sig. Klienter kommer mest ihåg smärtan från själva behandlingen, så förutom eventuell bedövning kan kroppsspråk och tonläge samt en stabil hand minimera smärtan avsevärt. Bli en fullslipad professionell utövare av estetiska injektioner med hjälp av dessa tips.

 

 

Förbättra din teknik av estetiska behandlingar

Ett tips för dig som nyligen börjat med estetiska behandlingar att öva på att injicera. Ta alla chanser att öva och utför behandlingar på familj och vänner för att bygga upp ditt självförtroende och förbättra din teknik. Det är viktigt att kunna se olikheterna hos varje individuell klient och anpassa dina injektioner för att uppnå önskat resultat.

 

 

Förstå ansiktets anatomi

Utövaren behöver ha goda kunskaper om personens anatomi innan behandlingen utförs. Bristande kunskap hos behandlaren kan leda till komplikationer eller ett oönskat resultat. Kunskaper om namnen på alla muskler samt deras placering och funktion är ofrånkomligt. Likaså vetskap om var alla blodkärl är placerade. Att ha en bild med injektionspunkter nära till hands kan vara till hjälp i början.

 

 

Utnyttja kunskapen från din utbildning

Om du känner dig överväldigad av injektioner kan det hjälpa att gå tillbaka till teori och praktik från din utbildning. Att gå igenom och validera sina kunskaper är ett effektivt sätt att bli en säkrare utövare. Gå mentalt igenom de olika teknikerna och stegen du har lärt dig. Genom att förklara för din klient vad du gör under tiden du utför behandlingen är det lättare att komma ihåg teknikerna och stegen. Dessutom ger du ett intryck av säkerhet och lugn eftersom det märks att du vet vad du gör.

 

 

Förbered behandlingen ordentlig

Det är viktigt att förbereda sig ordentligt och att alltid dubbelkolla allt in i minsta detalj innan en behandling. Denna lista kan vara bra att följa vid Botoxinjektioner:

• Kontrollera att alkoholen som du desinfekterat toppen av Botoxflaskan med har avdunstat helt innan Botoxen förbereds. Annars kan en del av alkoholen komma in i flaskan.

• Se till att alla redskap är redo innan varje behandling; nål, kompress och penna för att märka ut instickshål.

• Ta alltid bilder eller filma för att kunna jämföra resultat. Klienten kan lätt glömma hur hen såg ut innan behandlingen. Det är viktigt att säkra upp dina argument med fysiska bevis.

 

 

 

Välj rätt injektionsnål

Vilken nål som används spelar en stor roll för hur smärtfri behandlingen blir under en injektion. IAPAM rekommenderar en kort nål som används en gång. Vid injektioner nära glabella och kanallinjerna, behöver nålen vara riktad uppåt och bort från klientens ögon. För injektioner i glabella, skall injektionen ske minst 1 cm över omloppskanten.

 

 

Minimera smärtan vid injektioner

Oavsett hur bra teknik du har kommer klienten alltid att känna lite smärta av injektionen, även vid användning av mindre nålar. Innan behandlingen kan du först behöva bedöva området. Den mest effektiva metoden för att bedöva ett område innan en Botoxinjektion är med is. För att minimera smärtan, håll isen över området i någon minut innan du injicerar. Klienter påverkas av ditt kroppsspråk och tonläge. Det är därför viktigt att hålla sig lugn och prata självsäkert. Förklara vad du gör, till exempel “Jag kommer först att märka ut injektionspunkter och sedan förbereda inför injektionen innan vi startar.” Genom att vara positiv när du pratar med klienten underlättar det för dem att slappna av och tänka på annat.

 

 

Fördelen med en stabil behandlingsposition

Minimera blåmärken och smärta genom att ha en bra behandlingsposition och ett stabilt grepp när du injicerar. Stå stadigt och se till att du inte vrider dig onaturligt under injektionen. Be klienten att flytta ansiktet i en position som är optimal för dig att injicera i. Stabilisera greppet med din vänstra hand (om du är högerhänt) med hjälp av tummen eller pekfingret genom att hålla fast huden i området du ska injicera.

Med en stabil utgångsposition är det enklare att komma igenom huden utan att tappa greppet. En stabil hand ger bättre precision och mer kontroll. Rör vrist och fingrar för att justera arbetspositionen. Instickshålet blir mindre smärtsamt och du får bättre precision när du drar huden något åt sidan i stället för att bara trycka huden inåt.

 

 

Injicera lugnt och kontrollerat

Överväg taktiskt var injektionen skall ske. Det är viktigt att inte bara tänka på instickshålet utan på hela injektionen och vart fillern skall placeras. När du har hela behandlingen i åtanke har du mer kontroll och kan enklare minska smärta och blåmärken.

När en filler expanderar i vävnaden bryts fibrerna isär. Vid en snabb injektion kan inte fillern spridas sakta utan kommer att ta sönder vävnaden och orsaka onödig smärta och blåmärken.

Läs mer om alla kurser på Doktor_Ks academy.


Estetiska injektioner –
Få bäst resultat med minimal smärta

Utför säkra estetiska injektioner och uppnå bäst resultat med hjälp av grundläggande tekniker och solida kunskaper om ansiktets anatomi. Det är viktigt att vara ordentligt förberedd inför behandlingen, välja rätt typ av nål och att vara extra försiktig vid behandlingar nära ögonen. De bästa injektionerna sker efter en genomgående konsultation där behandlaren lugnt informerar om hur behandlingen går till samt vilket resultat klienten kan förvänta sig. Klienter kommer mest ihåg smärtan från själva behandlingen, så förutom eventuell bedövning kan kroppsspråk och tonläge samt en stabil hand minimera smärtan avsevärt. Bli en fullslipad professionell utövare av estetiska injektioner med hjälp av dessa tips.

 

Bilden är under en PRP utbildning med Leg.SSK Nicklas Ljungbeck i handledning av Isablle Arnsten. 

Förbättra din teknik av estetiska behandlingar

Ett tips för dig som nyligen börjat med estetiska behandlingar att öva på att injicera. Ta alla chanser att öva och utför behandlingar på familj och vänner för att bygga upp ditt självförtroende och förbättra din teknik. Det är viktigt att kunna se olikheterna hos varje individuell klient och anpassa dina injektioner för att uppnå önskat resultat.

 

 

 

 

Förstå ansiktets anatomi

Utövaren behöver ha goda kunskaper om personens anatomi innan behandlingen utförs. Bristande kunskap hos behandlaren kan leda till komplikationer eller ett oönskat resultat. Kunskaper om namnen på alla muskler samt deras placering och funktion är ofrånkomligt. Likaså vetskap om var alla blodkärl är placerade. Att ha en bild med injektionspunkter nära till hands kan vara till hjälp i början.

 

 

 

Utnyttja kunskapen från din utbildning

Om du känner dig överväldigad av injektioner kan det hjälpa att gå tillbaka till teori och praktik från din utbildning. Att gå igenom och validera sina kunskaper är ett effektivt sätt att bli en säkrare utövare. Gå mentalt igenom de olika teknikerna och stegen du har lärt dig. Genom att förklara för din klient vad du gör under tiden du utför behandlingen är det lättare att komma ihåg teknikerna och stegen. Dessutom ger du ett intryck av säkerhet och lugn eftersom det märks att du vet vad du gör.

 

 

 

 

Förbered behandlingen ordentligt

Det är viktigt att förbereda sig ordentligt och att alltid dubbelkolla allt in i minsta detalj innan en behandling. Denna lista kan vara bra att följa vid Botoxinjektioner:


• Kontrollera att alkoholen som du desinfekterat toppen av Botoxflaskan med har avdunstat helt innan Botoxen förbereds. Annars kan en del av alkoholen komma in i flaskan.

• Se till att alla redskap är redo innan varje behandling; nål, kompress och penna för att märka ut instickshål.

• Ta alltid bilder eller filma för att kunna jämföra resultat. Klienten kan lätt glömma hur hen såg ut innan behandlingen. Det är viktigt att säkra upp dina argument med fysiska bevis.

 

 

 

Välj rätt injektionsnål

Vilken nål som används spelar en stor roll för hur smärtfri behandlingen blir under en injektion. IAPAM rekommenderar en kort nål som används en gång. Vid injektioner nära glabella och kanallinjerna, behöver nålen vara riktad uppåt och bort från klientens ögon. För injektioner i glabella, skall injektionen ske minst 1 cm över omloppskanten.

 

 

 

Minimera smärtan vid injektioner

Oavsett hur bra teknik du har kommer klienten alltid att känna lite smärta av injektionen, även vid användning av mindre nålar. Innan behandlingen kan du först behöva bedöva området. Den mest effektiva metoden för att bedöva ett område innan en Botoxinjektion är med is. För att minimera smärtan, håll isen över området i någon minut innan du injicerar.

Klienter påverkas av ditt kroppsspråk och tonläge. Det är därför viktigt att hålla sig lugn och prata självsäkert. Förklara vad du gör, till exempel “Jag kommer först att märka ut injektionspunkter och sedan förbereda inför injektionen innan vi startar.” Genom att vara positiv när du pratar med klienten underlättar det för dem att slappna av och tänka på annat.

 

 

 

Fördelen med en stabil behandlingsposition

Minimera blåmärken och smärta genom att ha en bra behandlingsposition och ett stabilt grepp när du injicerar. Stå stadigt och se till att du inte vrider dig onaturligt under injektionen. Be klienten att flytta ansiktet i en position som är optimal för dig att injicera i. Stabilisera greppet med din vänstra hand (om du är högerhänt) med hjälp av tummen eller pekfingret genom att hålla fast huden i området du ska injicera.


Med en stabil utgångsposition är det enklare att komma igenom huden utan att tappa greppet. En stabil hand ger bättre precision och mer kontroll. Rör vrist och fingrar för att justera arbetspositionen. Instickshålet blir mindre smärtsamt och du får bättre precision när du drar huden något åt sidan i stället för att bara trycka huden inåt.

 

 

 

Injicera lugnt och kontrollerat

Överväg taktiskt var injektionen skall ske. Det är viktigt att inte bara tänka på instickshålet utan på hela injektionen och vart fillern skall placeras.

När du har hela behandlingen i åtanke har du mer kontroll och kan enklare minska smärta och blåmärken.
När en filler expanderar i vävnaden bryts fibrerna isär. Vid en snabb injektion kan inte fillern spridas sakta utan kommer att ta sönder vävnaden och orsaka onödig smärta och blåmärken.
Läs mer om alla kurser på Doktor_Ks academy.

 

Continue reading

Kelli Kader - hjärnan bakom DOCTOR_K academy

Text: Khoshy Kader
Foto: Khoshy Kader, Andy Liffner & Vanessa Tryde


Text: Khoshy Kader
Foto: Khoshy Kader, Andy Liffner & Vanessa Tryde

 

Kelli är en kvinna med många järn i elden. Hon är en modig, kreativ och tänkande själ som ständigt kommer med nya idéer och lösningar. Att se lösningar i varje hinder är förmodligen en av hennes största styrkor, vilket hon har stor nytta av i hennes dagliga arbete med att vägleda Doctor_K academys delegater. Hon är en målinriktad kvinna som vet vad hon vill men som samtidigt mer än gärna öppnar upp sitt hjärta för de som behöver. Någon som med sin varma energi alltid strävar att ha ett engagemang i allt hon skapar är beskrivningen från Kellis kollegor och delegater.

 

Att driva småföretag kan vara något utav Kellis expertis. Hon är en av grundstenarna till Doctor_K`s framgångar, och när hon fick frågan om att ta över _K academy tycks hon inte backa för ytterligare ett projekt. ”Man måste våga misslyckas för att lyckas” är ett favoritmotto men det finns ett annat motto som sedan länge har funnits med i Kellis visioner. Vi sätter oss ned och tar reda på hur hon lyckats skapa så många fantastiska upptåg, ett motto hon lever efter, varför man ska gå utbildningarna hos _K academy, tips och råd för att lyckas som företagare, framtiden och mycket mer.

 

 


"Jag är helt enkelt med och utvecklar akademin
och bär yttersta ansvaret för att utbildningarna utförs och representerar våra visioner."

 

 

BERÄTTA- VEM ÄR DU?

 

- Vilken härlig och knepig fråga! Att människor lyckas beskriva sig själva med några rader är beundransvärt. I skrivande stund är jag höggravid med mitt andra barn och lite sådär otymplig som sig bör, men i grund och botten är jag en äventyrssökande person som älskar att vandra i bergen eller ligga i en hängmatta och beskåda stjärnhimlen.

Idet stora hela skulle jag säga att jag är en person som vågar mig på okänd mark, någonstans känner jag trygghet i ovissheten och spänningen som följer med det okända. Att vara gravid och att föda två barn inom loppet av 2 år är så klart en omställning men också en stor välsignelse. Det kanske säger en del om min personlighet - om du ska göra något så gör det till 120 procent! (skrattandes) Det känns helt fantastiskt att få kombinera allt arbete och samtidigt få vara nybliven mor och snart tvåbarnsmamma. Livet är just nu som ett nöjesfält.

 

 

 " En äventyrssökande person som älskar att vandra i bergen "


Jag är helt enkelt med och utvecklar akademin och bär
det yttersta ansvaret för att utbildningarna utförs
och
representerar våra visioner. Jag har arbetat med
service
och projektledning i större delen av mitt arbetsliv,
och därför
även valt att delta under våra utbildningar där
jag kan finnas
på plats för våra kursdeltagare under
våra kursdagar.
Eftersom jag har varit med många år
i branschen och även
tidigare varit verksamhets-
ansvarig har jag en trygg och stor inblick i branschens utveckling.

Jag har följt behandlare, elever och föreläsare på daglig basis och har fått en bred erfarenhet av det kliniska arbetet. Dock utför jag själv inga estetiska injektioner
då vi redan från starten 2012 var eniga om att
endast utbilda och anställa legitimerad vårdpersonal. Med det
sagt kan man som elev och kollega få hjälp med väldigt
många frågor.

Hur går det för _K academy ́s delegater?

 


- I våra utbildningar ingår även ett mentorskap. Det betyder att när man går en utbildning hos oss får man stöd under och efter sin utbildning. Vi håller en sporadisk och öppen dialog med våra elever. Det gör att vi har möjlighet att hjälpa och utveckla elever som har gått hos oss för flera år sedan och som står på egna ben idag. Det finns förstås en rad med olika insatser som spelar roll för hur “lyckad” man blir. De som haft tydliga ambitioner, affärsplaner och mål har det gått riktigt bra för. En del har fastnat i utveckling på grund av förändrade förhållanden, ekonomi, tid och motivation och andra har upptäckt att företagandet inte var något för dem. I det stora hela har vi en enormt hög procent på nöjda och glada elever som på hel-eller deltid kombinerat sina kunskaper och sin utbildning med fortsatt arbete inom vården.

 


Varför tror du att branschen lockar?

- Det finns förmodligen många aspekter som lockar med tanke på den blomstrande utvecklingen som skönhetsmarknaden har gjort de senaste åren. Jag skulle nog säga att det primära för de som arbetar inom vården, är att man helt enkelt vill gå från att hjälpa och behandla de “sjuka” patienterna, till att istället få träffa och behandla “friska” patienter samt att många drömmer om att driva eget. Det finns många tandläkare idag som arbetar med estetik och som söker sig till oss för att bredda sina befintliga kunskaper eller få mer kunskap med hjälp av vår akademi. Att ha en grundutbildning som läkare, tandläkare eller sjuksköterska ger ett väldigt högt förtroende för framtida kunder och klienter, speciellt då det är ett krav att ha en sådan utbildning för injektioner. Sedan har man alltid sitt yrke att gå tillbaka till om det inte blir som man hade tänkt sig.

 

Om du inte hade arbetat med det du gör idag, vad hade du gjort istället?

 

- Jag skulle helt klart ha drivit en bed & breakfast med inriktning på̊ par, familjer och vänner som hamnat i obalans och behöver en “getaway”! Här skulle man få checka in en torsdagskväll och bli ordentligt omhändertagen, sedd och uppmärksammad. Vi skulle erbjuda ett program med inriktning på matlagning, samspel, äventyr och upplevelser. Målet hade varit att få avsluta sammankomsten en söndagsmorgon och känna att man på något sätt lämnar oss fylld av energi och balans med nya mål att se fram emot. Du ser, nu är jag där igen...hopplöst! (skratt)

 

 

 

 

DRÖMMEN & VISONEN 

- Det är sällan människor hamnar rätt men jag kan med handen på hjärtat säga att jag har det. Mitt arbete är vackert och spännande på många sätt. Tillsammans med ett kompetent team har jag äntligen möjlighet att förverkliga mål och visioner i den utsträckning jag vill. Det går inte att vara bäst på allt och därför känner jag en sådan otrolig trygghet i expertisen som mina kollegor på både marknad, ekonomi och service ger mig när jag presenterar en ny idé eller helt enkelt kommer av mig. Efter många år av skisser och uppdateringar av affärsplanen har jag äntligen lyckats förmedla visioner på ett språk som går att förstå och det är jag oerhört tacksam för. Min allra största utmaning som visionär och projektledare är att inte hamna på villovägar varje gång nya möjligheter och idéer dyker upp längst med vägen. Vi får ofta feedback från våra elever och vi suger åt oss av samtliga förbättringsförslag. Ibland vill jag helst tillämpa förslagen på stört och många gånger kliar det i hela mig när jag måste lägga in dem i det framtida facket. Självklart förstår jag att förbättringar och förändringar behöver kvalitetssäkras, anpassas och planeras med mina kollegor för att det ska vara hållbart, men det är inte alltid lätt att ha det tålamod som krävs i takt med att bolaget blir större.

 


Så här går en PRX-behandling till.

PRX-T33 är en nålfri hudbehandling som ökar cellförnyelse och elasticitet i huden samtidigt som den reducerar fina linjer och rynkor. Fördelen med denna behandling är att den inte ger ljuskänslighet vilket betyder att det är möjligt att utsättas för solljus efter utan att behandlingen gör skada på huden. Behandlingen får maximal effekt när den görs som en kur.

 

Så här går en PROFHILO -behandling till.

 
Tack vare sin gel-konsistens fördelas Profhilo® smidigt och jämnt, utan att några klumpar bildas. Det betyder att det kan användas på områden som normalt är svårbehandlade med traditionella fillers, till exempel hals, panna, dekolletage och händer.

Utmaningen med Covid -19

 

- Efterskalvet av pandemin har förstås resulterat i en oro om hur framtiden ser ut men vi ställde aldrig in utan vi ställde om. Vi har vårdpersonal i landet som har gjort och gör enorma insatser för samhället och många har bland annat känt en social oro. Vi ser att flera av dem söker sig till oss för att skapa en balansgång av sjuka patienter och friska klienter. Det är ett enormt kliv från att dagligen träffa och hjälpa patienter i behov av sjukvård till att träffa och hjälpa patienter som har andra behov och vi ser att en hel del elever finner ljus i kontrasterna som det medför. Vi har en ljus framtid framför oss.

Givetvis har vi behövt anpassa kursprogram efter restriktioner men vi är helt med på att vi kontinuerligt behöver och måste pussla om. Som jag nämnde tidigare så är hela verksamheten byggd på kvalité och långsiktighet där lagar och regler ligger i Socialstyrelsens händer om vem och vilka som får behandla. I och med att den nya lagen kommer tillämpas, känns det väldigt bra att vi redan från start hade som policy att endast utbilda legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

 

Vad är ditt bästa råd till en nyexaminerad som funderar på att utbilda sig till injektionsbehandlare?


Jag kan inte understryka det tydligare, skapa en affärsplan! En tydlig plan för hur och vad du vill erbjuda dina framtida kunder och klienter. Vem är du och varför ska de välja dig? En affärsplan ska heller inte ligga och damma i lådan utan den ska uppdateras kontinuerligt i takt med din och verksamhetens utveckling.

Hur ser utvecklingskurvan ut?Vår kurva har naturligtvis utvecklats och förändrats över åren. Inför varje termin dyker något nytt upp och något gammalt försvinner. I en förändring tar vi alltid hänsyn till feedbacken vi har fått, till hur våra elever har utvecklats, vad som tillkommit i branschen och självklart nya råd och rön.Vi har tagit fram olika kurvor och planer för olika mål.
Oavsett om du vill arbeta med detta en gång i månaden eller satsa helt och fullt på det så har vi anpassade kursprogram för det. I en konsultation med våra elever tar vi alltid reda på hur intentioner och mål ser ut innan vi rekommenderar en utbildning. Idag kan du som inte har en aning om vad filler och toxiner är gå en utbildning hos oss och inom 6 månader bli en master injector.

 

Beskriv en framgångsrik injicerare?Det är helt klart ett enormt intresse som ligger i grund för en framgångsrik injicerare. Med intresset följer automatiskt ett arbete av prioritering av tid och man tar sig helt enkelt tid att lära sig och förstå vad man gör. Man lägger ned tid på att fördjupa sig inom anatomin, preparat och samspelet mellan behandlare och klienter. Vi kan ge alla våra elever verktygen de behöver men erfarenheten och ett genuint intresse kommer vi aldrig kunna ge dem. Det är ett arbete som varje behandlare måste göra själv.

 

MINA TOPP 8

dos & don´ts för att lyckas

som småföretagare

DOS

1. Babystep.
Ha tålamod att utvecklas i små säkra steg och det kan du göra genom att lära känna din produkt.

2. Planera.
Planera, planera, planera! Ha en grym affärsplan som innefattar allt du gör i ditt bolag.

3. Se till att andra talar om dig.
Vad vill du att ryktet säger? Våga vara den som skiner, för visst är det så att du har en riktigt bra idé och utför ett arbete som du kan stoltsera dig över. Lär dig marknadsföra dig själv.

4. Tänk på din egen attityd.
Hur bemöter du dina klienter en tråkig, mörk höstdag? Kan du skilja på ditt privata jag och ditt professionella jag? Det är till 100% ett serviceyrke du kommer att syssla med.

DON´TS

1. Starta upp av fel skäl.
Ett stort misstag jag ofta hör är att de personer som har i sikte att omedelbart tjäna en förmögenhet ofta blir besvikna över resultatet. Samma personer tenderar även tro att de kommer få mycket mer fritid – det blir tyvärr inte så.

2. Ingen koll på pengar.
Kalkyl? Budget? Likviditet? Kapital? Det vanligaste problemet för småföretagare är att de inte är företagsamma på rätt sätt, det vill säga att pengarna uteblir. I starten får man ligga ute med mycket pengar och då kan man ha missbedömt tidsaspekten tills att man faktiskt kan få någon som helst lyftkraft av kundernas pengar.

3. Buffert, vad är det?
Om du inte kan skilja på personlig ekonomi och företagsekonomi så lyser varningslampan.

4. Glömmer bubbel & choklad!
Man glömmer helt enkelt bort att fira. De roliga och spännande delmålen glöms av och därav glömmer man bort att hålla sig motiverad. Många människor drivs av motivation, vad motiverar dig?

FRAMGÅNGEN

Varför ska man välja _K acadeamy?

- Man ska välja _K academy när man är ute efter en långsiktig, hållbar och en kvalitativ utbildning. Våra föreläsare är handplockade och har mångårig erfarenhet inom estetisk medicin. Vi är stolta över att presentera kompetenta och seriösa föreläsare som fullständigt brinner för det de gör. Unikt är även att de arbetar som behandlare på daglig basis och därmed har en enorm erfarenhet av det kliniska arbetet. Med våra erfarenheter blir det också lätt att skräddarsy en utbildning utefter våra elevers önskemål. Vi står för det vi gör och har ett stort inflytande inom branschen - och det gör oss till en akademi som ligger i framkant.

Slutligen, har du några bra avslutningsord?

- Så klart att jag har!
"success is no accident”

Continue reading

7 steg som ger dig en framgångsrik karriär inom estetiska injektioner

Utveckla din kunskap

För att bli en framgångsrik injektionsbehandlare behöver du en gedigen kunskap. En klient ger mycket förtroende till kliniken de går till och det ska aldrig tas för givet att vi är skyldiga att alltid prestera med vår bästa förmåga. Förmågan förbättras när vi söker kunskap och använder oss av den om och om igen.

För att få kunskap och rätt förmåga är det viktigt med att välja rätt akademi, men också att själv söka kunskap och att lära dig. Läs böcker, tidningar, lyssna på webinars och dina förebilder på deras sociala kanaler. Det är viktigt att våga ta hjälp av en erfaren person, det är aldrig fel att ställa frågor och det finns inte aldrig några felaktiga frågor att ställa.

Hur förbättrar du din förmåga i början utan klienter? här är några tips på hur du kan kickstarta;

  • Bygg upp din kundbas långsamt och strategiskt genom att folk pratar om dig och din klinik, samtidigt som du använder dig av digital marknadsföring.
  • Välj att ha erbjudanden. Värt att tänka på är att detta kan locka klienter som endast kommer på kampanjer och inte fortsätter att gå till dig när priserna är tillbaka till de normala.
  • Anslut dig till en befintlig klinik, då får du snabbt ut ditt namn genom någon som redan är etablerad. Var då beredd på att din vinst med största sannolikhet kommer delas med andra.

Tro på dig själv

Det är viktigt att tro på dig själv som injektionsbehandlare, det är en egenskap som många saknar, hur etablerade och framgångsrika de än är. Det är viktigt att acceptera att dina mentorer kommer ha olika tekniker och material de föredrar att använda sig av. Du kan få höra “gör på detta sätt” och “injicera absolut inte sådär”, det finns inte alltid rätt eller fel, det är därför viktigt att hitta vad som passar dig bäst och det som du själv tror på.

Detta går att jämföras med en bebis som ska lära sig att gå, de ger inte upp bara för att de ramlar flera gånger. Tvärt om, de reser sig upp igen och har föräldrar bredvid som hejar på. Om du vill lyckas behöver du:

  • Tro på att du kommer att lyckas
  • Ha en stark vilja att lyckas
  • Vara beredd på att misslyckas många gånger
  • Ha folk runt dig som hejar på dig

Samarbeta

Framgång kommer genom bra teamwork, men trots det sätter många injicerare sig i facket som egenföretagare och att de vill endast arbeta själva. Det kan vara enkelt att veta hur du injicerar och levererar fina resultat, men bakom ditt hårda jobb behövs det mycket mer än så. Det kan vara svårt att hinna med allt själv så ta gärna hjälp av någon som sköter bokningar, inventering, ekonomi och har koll på regler inom branschen. Allt detta är saker som behöver skötas oavsett om du har 10 eller 1000 klienter i månaden. Kan du se dig göra allt det här själv? Du kommer kunna prestera bättre med ett team, även om det är inhouse eller om du använder dig av en konsult. När du delar en del av dina vinster med ditt team har du möjlighet att öka dina vinster.

Samarbete handlar också om att omge dig med folk som hjälper dig att utvecklas och kompletterar dina svagheter. Du ska aldrig vara rädd att ta kontakt med dina konkurrenter för råd om det skulle behövas, du kommer bli förvånad över hur många som är villiga att hjälpa till.

Nicole hjälper dig med personlig vägledning innan och under hela din utbildning på _K academy.

Driv

Om du har tagit dig så här långt är du troligtvis en driven person och det är en bra sak. Stegen du nu går igenom är en del av en större plan, något du kommer att nå. Du bör tänka; vad är ditt långsiktiga mål? Är det att ha din klinik på en specifik plats? Att ha en kundbas på 1000 klienter? Att vinna ett pris för ditt hårda arbete?

Att driva ett företag är oerhört givande men också en otroligt stor utmaning, det finns många uppgifter som behöver utföras som inte alltid är det lyxigaste. Du kommer behöva ta ut soporna, ringa en hantverkare, skriva texter till din hemsida samt uppdatera dina sociala medier. Även om det är tråkigt eller mindre inspirerande är det saker som i slutet av dagen behöver utföras. Därför är det viktigt för dig att ha ett långsiktigt mål att se fram emot. Vad är det du faktiskt arbetar så hårt för? Om du har en klar framtidsbild kommer alla hinder du stöter på under vägen inte kännas lika hårda.

Fortsatt utbildning

Att ta din karriär på största allvar är viktigt, du behöver hålla din standard hög och se till att du alltid utvecklas och förbättras. Det räcker inte med att du endast gått en utbildning i estetiska injektioner och att du sedan är klar, du måste dagligen jobba för din egna utveckling.

Det är bra att lägga upp en plan på vad du vill lära dig och dela upp det i steg så att det inte blir överväldigande. Om du inte hinner följa upp din plan är det viktigt att ta ett steg tillbaka och planera om i mindre delmål. Du bör hålla dig uppdaterad i branschen och olika tekniker och nyheter. Experter är de som har förstått att vi aldrig är fullt utbildade, och att det alltid finns mer att lära.

 

Utbildningen Hands-on refresher är perfekt för dig som vill ha hjälp att utveckla dina kunskaper.

Ekonomisk förståelse

Det är vanligt att inte ha tidigare erfarenhet av att starta och driva ett företag när du startar din karriär inom estetiska injektioner. Därför kommer du stöta på många svårigheter och områden du behöver utveckla. En av de viktigaste punkterna är att hålla koll på att dina utgifter aldrig går över dina intäkter. Det är vanligt att ha tagit lån för att klara av dina medicinska studier. Du ska inte bara hantera din skuld utan jobba för att bli av med den och se till att du inte skapar nya inför framtiden. Det är viktigt att noga gå igenom dina utgifter och vart dina pengar faktiskt går, var ärlig mot dig själv och ditt företag. Om detta känns som en svår uppgift rekommenderas det att gå tillbaka till samarbeten som vi tidigare gick igenom, och att anställa en konsult som blir ansvarig för ditt företags ekonomi.

Mentorskap

Det är känt sedan tidigare att du med hjälp av stöd kommer prestera bättre än helt själv. Det som hjälper många är att ha kollegor och en mentor i livet som hjälper dig med ditt företag.

När du väljer en mentor ger du en stor del av ditt förtroende till någon annan som har mer erfarenhet än dig själv. Till exempel för medicinska professorer kan det vara svårt att acceptera att någon är bättre än dig själv och än svårare att ha någon som säger åt dig hur du kan göra saker bättre. Men det är precis det som behövs för att ta din kompetens och ditt företag till nästa nivå.

När du tar hjälp av någon som har mer kunskap än dig får du ett större kliv framåt i situationer där du endast skulle ta små steg på egen hand. Ibland är det viktigt att se över din egna stolthet och be om någon annans expertis. En mentor kan också hjälpa dig att se långsiktiga mål i nya vinklar, något som kommer öppna dina ögon till än fler möjligheter.

Att hitta en bra mentor tar tid, alla kommer inte passa in i ditt sätt att tänka eller se din vision. När du väl har hittat rätt person är det viktigt att ge tid och betala för deras expertis som kommer hjälpa dig framåt.

Continue reading

Kelli Kader - hjärnan bakom DOCTOR_K academy

Text: Khoshy Kader
Foto: Khoshy Kader, Andy Liffner & Vanessa Tryde" En äventyrssökande person som älskar att vandra i bergen "


Text: Khoshy Kader
Foto: Khoshy Kader, Andy Liffner & Vanessa Tryde


Kelli är en kvinna med många järn i elden. Hon är en modig, kreativ och tänkande själ som ständigt kommer med nya idéer och lösningar. Att se lösningar i varje hinder är förmodligen en av hennes största styrkor, vilket hon har stor nytta av i hennes dagliga arbete med att vägleda Doctor_K academys delegater. Hon är en målinriktad kvinna som vet vad hon vill men som samtidigt mer än gärna öppnar upp sitt hjärta för de som behöver. Någon som med sin varma energi alltid strävar att ha ett engagemang i allt hon skapar är beskrivningen från Kellis kollegor och delegater.

 

Att driva småföretag kan vara något utav Kellis expertis. Hon är en av grundstenarna till Doctor_K`s framgångar, och när hon fick frågan om att ta över _K academy tycks hon inte backa för ytterligare ett projekt. ”Man måste våga misslyckas för att lyckas” är ett favoritmotto men det finns ett annat motto som sedan länge har funnits med i Kellis visioner. Vi sätter oss ned och tar reda på hur hon lyckats skapa så många fantastiska upptåg, ett motto hon lever efter, varför man ska gå utbildningarna hos _K academy, tips och råd för att lyckas som företagare, framtiden och mycket mer.

 

 

"Jag är helt enkelt med och utvecklar akademin
och bär yttersta ansvaret för att utbildningarna utförs och representerar våra visioner."

 

 

 

BERÄTTA- VEM ÄR DU?

 

- Vilken härlig och knepig fråga! Att människor lyckas beskriva sig själva med några rader är beundransvärt. I skrivande stund är jag höggravid med mitt andra barn och lite sådär otymplig som sig bör, men i grund och botten är jag en äventyrssökande person som älskar att vandra i bergen eller ligga i en hängmatta och beskåda stjärnhimlen.

Idet stora hela skulle jag säga att jag är en person som vågar mig på okänd mark, någonstans känner jag trygghet i ovissheten och spänningen som följer med det okända. Att vara gravid och att föda två barn inom loppet av 2 år är så klart en omställning men också en stor välsignelse. Det kanske säger en del om min personlighet - om du ska göra något så gör det till 120 procent! (skrattandes) Det känns helt fantastiskt att få kombinera allt arbete och samtidigt få vara nybliven mor och snart tvåbarnsmamma. Livet är just nu som ett nöjesfält.

 

 

 " En äventyrssökande person som älskar att vandra i bergen "


Jag är helt enkelt med och utvecklar akademin och bär
det yttersta ansvaret för att utbildningarna utförs
och
representerar våra visioner. Jag har arbetat med
service
och projektledning i större delen av mitt arbetsliv,
och därför
även valt att delta under våra utbildningar där
jag kan finnas
på plats för våra kursdeltagare under
våra kursdagar.
Eftersom jag har varit med många år
i branschen och även
tidigare varit verksamhets-
ansvarig har jag en trygg och stor inblick i branschens utveckling.

Jag har följt behandlare, elever och föreläsare på daglig basis och har fått en bred erfarenhet av det kliniska arbetet. Dock utför jag själv inga estetiska injektioner
då vi redan från starten 2012 var eniga om att
endast utbilda och anställa legitimerad vårdpersonal. Med det
sagt kan man som elev och kollega få hjälp med väldigt
många frågor.


Hur går det för _K academy ́s delegater?

 


- I våra utbildningar ingår även ett mentorskap. Det betyder att när man går en utbildning hos oss får man stöd under och efter sin utbildning. Vi håller en sporadisk och öppen dialog med våra elever. Det gör att vi har möjlighet att hjälpa och utveckla elever som har gått hos oss för flera år sedan och som står på egna ben idag. Det finns förstås en rad med olika insatser som spelar roll för hur “lyckad” man blir. De som haft tydliga ambitioner, affärsplaner och mål har det gått riktigt bra för. En del har fastnat i utveckling på grund av förändrade förhållanden, ekonomi, tid och motivation och andra har upptäckt att företagandet inte var något för dem. I det stora hela har vi en enormt hög procent på nöjda och glada elever som på hel-eller deltid kombinerat sina kunskaper och sin utbildning med fortsatt arbete inom vården.

 


Varför tror du att branschen lockar?

- Det finns förmodligen många aspekter som lockar med tanke på den blomstrande utvecklingen som skönhetsmarknaden har gjort de senaste åren. Jag skulle nog säga att det primära för de som arbetar inom vården, är att man helt enkelt vill gå från att hjälpa och behandla de “sjuka” patienterna, till att istället få träffa och behandla “friska” patienter samt att många drömmer om att driva eget. Det finns många tandläkare idag som arbetar med estetik och som söker sig till oss för att bredda sina befintliga kunskaper eller få mer kunskap med hjälp av vår akademi. Att ha en grundutbildning som läkare, tandläkare eller sjuksköterska ger ett väldigt högt förtroende för framtida kunder och klienter, speciellt då det är ett krav att ha en sådan utbildning för injektioner. Sedan har man alltid sitt yrke att gå tillbaka till om det inte blir som man hade tänkt sig.

 

Om du inte hade arbetat med det du gör idag, vad hade du gjort istället?

 

- Jag skulle helt klart ha drivit en bed & breakfast med inriktning på̊ par, familjer och vänner som hamnat i obalans och behöver en “getaway”! Här skulle man få checka in en torsdagskväll och bli ordentligt omhändertagen, sedd och uppmärksammad. Vi skulle erbjuda ett program med inriktning på matlagning, samspel, äventyr och upplevelser. Målet hade varit att få avsluta sammankomsten en söndagsmorgon och känna att man på något sätt lämnar oss fylld av energi och balans med nya mål att se fram emot. Du ser, nu är jag där igen...hopplöst! (skratt)

 

 

 


 

DRÖMMEN & VISONEN 

- Det är sällan människor hamnar rätt men jag kan med handen på hjärtat säga att jag har det. Mitt arbete är vackert och spännande på många sätt. Tillsammans med ett kompetent team har jag äntligen möjlighet att förverkliga mål och visioner i den utsträckning jag vill. Det går inte att vara bäst på allt och därför känner jag en sådan otrolig trygghet i expertisen som mina kollegor på både marknad, ekonomi och service ger mig när jag presenterar en ny idé eller helt enkelt kommer av mig. Efter många år av skisser och uppdateringar av affärsplanen har jag äntligen lyckats förmedla visioner på ett språk som går att förstå och det är jag oerhört tacksam för. Min allra största utmaning som visionär och projektledare är att inte hamna på villovägar varje gång nya möjligheter och idéer dyker upp längst med vägen. Vi får ofta feedback från våra elever och vi suger åt oss av samtliga förbättringsförslag. Ibland vill jag helst tillämpa förslagen på stört och många gånger kliar det i hela mig när jag måste lägga in dem i det framtida facket. Självklart förstår jag att förbättringar och förändringar behöver kvalitetssäkras, anpassas och planeras med mina kollegor för att det ska vara hållbart, men det är inte alltid lätt att ha det tålamod som krävs i takt med att bolaget blir större.

 


Så här går en PRX-behandling till.

PRX-T33 är en nålfri hudbehandling som ökar cellförnyelse och elasticitet i huden samtidigt som den reducerar fina linjer och rynkor. Fördelen med denna behandling är att den inte ger ljuskänslighet vilket betyder att det är möjligt att utsättas för solljus efter utan att behandlingen gör skada på huden. Behandlingen får maximal effekt när den görs som en kur.

 

Så här går en PROFHILO -behandling till.

 
Tack vare sin gel-konsistens fördelas Profhilo® smidigt och jämnt, utan att några klumpar bildas. Det betyder att det kan användas på områden som normalt är svårbehandlade med traditionella fillers, till exempel hals, panna, dekolletage och händer.


Utmaningen med Covid -19

 

- Efterskalvet av pandemin har förstås resulterat i en oro om hur framtiden ser ut men vi ställde aldrig in utan vi ställde om. Vi har vårdpersonal i landet som har gjort och gör enorma insatser för samhället och många har bland annat känt en social oro. Vi ser att flera av dem söker sig till oss för att skapa en balansgång av sjuka patienter och friska klienter. Det är ett enormt kliv från att dagligen träffa och hjälpa patienter i behov av sjukvård till att träffa och hjälpa patienter som har andra behov och vi ser att en hel del elever finner ljus i kontrasterna som det medför. Vi har en ljus framtid framför oss.

Givetvis har vi behövt anpassa kursprogram efter restriktioner men vi är helt med på att vi kontinuerligt behöver och måste pussla om. Som jag nämnde tidigare så är hela verksamheten byggd på kvalité och långsiktighet där lagar och regler ligger i Socialstyrelsens händer om vem och vilka som får behandla. I och med att den nya lagen kommer tillämpas, känns det väldigt bra att vi redan från start hade som policy att endast utbilda legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

 


Vad är ditt bästa råd till en nyexaminerad som funderar på att utbilda sig till injektionsbehandlare?


Jag kan inte understryka det tydligare, skapa en affärsplan! En tydlig plan för hur och vad du vill erbjuda dina framtida kunder och klienter. Vem är du och varför ska de välja dig? En affärsplan ska heller inte ligga och damma i lådan utan den ska uppdateras kontinuerligt i takt med din och verksamhetens utveckling.

Hur ser utvecklingskurvan ut?Vår kurva har naturligtvis utvecklats och förändrats över åren. Inför varje termin dyker något nytt upp och något gammalt försvinner. I en förändring tar vi alltid hänsyn till feedbacken vi har fått, till hur våra elever har utvecklats, vad som tillkommit i branschen och självklart nya råd och rön.Vi har tagit fram olika kurvor och planer för olika mål.
Oavsett om du vill arbeta med detta en gång i månaden eller satsa helt och fullt på det så har vi anpassade kursprogram för det. I en konsultation med våra elever tar vi alltid reda på hur intentioner och mål ser ut innan vi rekommenderar en utbildning. Idag kan du som inte har en aning om vad filler och toxiner är gå en utbildning hos oss och inom 6 månader bli en master injector.

 

Beskriv en framgångsrik injicerare?Det är helt klart ett enormt intresse som ligger i grund för en framgångsrik injicerare. Med intresset följer automatiskt ett arbete av prioritering av tid och man tar sig helt enkelt tid att lära sig och förstå vad man gör. Man lägger ned tid på att fördjupa sig inom anatomin, preparat och samspelet mellan behandlare och klienter. Vi kan ge alla våra elever verktygen de behöver men erfarenheten och ett genuint intresse kommer vi aldrig kunna ge dem. Det är ett arbete som varje behandlare måste göra själv.

 MINA TOPP 8

dos & don´ts för att lyckas

dos & don´ts för att lyckas

som småföretagareDOS

1. Babystep.
Ha tålamod att utvecklas i små̊ säkra steg och det kan du göra genom att lära känna din produkt.

2. Planera.
Planera, planera, planera! Ha en grym affärsplan som innefattar allt du gör i ditt bolag.

3. Se till att andra talar om dig.
Vad vill du att ryktet säger? Våga vara den som skiner, för visst är det så att du har en riktigt bra idé och utför ett arbete som du kan stoltsera dig över. Lär dig marknadsföra dig själv.

4. Tänk på din egen attityd.
Hur bemöter du dina klienter en
tråkig, mörk höstdag? Kan du skilja på ditt privata jag och ditt professionella jag? Det är till100% ett serviceyrke du kommer att syssla med.

DON´TS

1. Starta upp av fel skäl.
Ett stort misstag jag ofta hör är att de personer som har i sikte att omedelbart tjäna en förmögenhet ofta blir besvikna över resultatet. Samma personer tenderar även tro att de kommer få mycket mer fritid – det blir tyvärr inte så.

2. Ingen koll på pengar. Kalkyl? Budget?Likviditet? Kapital? Det vanligaste problemet för småföretagare är att de inte är företagsamma på̊ rätt sätt, det vill säga att pengarna uteblir. I starten får man ligga ute med mycket pengar och då kan man ha missbedömt tidsaspekten tills att man faktiskt kan få någon som helst lyftkraft av kundernas pengar.

3. Buffert, vad är det?
Om du inte kan skilja på personlig ekonomi och företagsekonomi så lyser varningslampan.

4. Glömmer bubbel & choklad!
Man glömmer helt enkelt bort att fira. De roliga och spännande delmålen glöms av och därav glömmer man bort att hålla sig motiverad. Många människor drivs av motivation, vad motiverar dig?


DOS

1. Babystep.
Ha tålamod att utvecklas i små säkra steg och det kan du göra genom att lära känna din produkt.

2. Planera.
Planera, planera, planera! Ha en grym affärsplan som innefattar allt du gör i ditt bolag.

3. Se till att andra talar om dig.
Vad vill du att ryktet säger? Våga vara den som skiner, för visst är det så att du har en riktigt bra idé och utför ett arbete som du kan stoltsera dig över. Lär dig marknadsföra dig själv.

4. Tänk på din egen attityd.
Hur bemöter du dina klienter en tråkig, mörk höstdag? Kan du skilja på ditt privata jag och ditt professionella jag? Det är till 100% ett serviceyrke du kommer att syssla med.

DON´TS

1. Starta upp av fel skäl.
Ett stort misstag jag ofta hör är att de personer som har i sikte att omedelbart tjäna en förmögenhet ofta blir besvikna över resultatet. Samma personer tenderar även tro att de kommer få mycket mer fritid – det blir tyvärr inte så.

2. Ingen koll på pengar.
Kalkyl? Budget? Likviditet? Kapital? Det vanligaste problemet för småföretagare är att de inte är företagsamma på rätt sätt, det vill säga att pengarna uteblir. I starten får man ligga ute med mycket pengar och då kan man ha missbedömt tidsaspekten tills att man faktiskt kan få någon som helst lyftkraft av kundernas pengar.

3. Buffert, vad är det?
Om du inte kan skilja på personlig ekonomi och företagsekonomi så lyser varningslampan.

4. Glömmer bubbel & choklad!
Man glömmer helt enkelt bort att fira. De roliga och spännande delmålen glöms av och därav glömmer man bort att hålla sig motiverad. Många människor drivs av motivation, vad motiverar dig?FRAMGÅNGEN

Varför ska man välja _K acadeamy?

- Man ska välja _K academy när man är ute efter en långsiktig, hållbar och en kvalitativ utbildning. Våra föreläsare är handplockade och har mångårig erfarenhet inom estetisk medicin. Vi är stolta över att presentera kompetenta och seriösa föreläsare som fullständigt brinner för det de gör. Unikt är även att de arbetar som behandlare på daglig basis och därmed har en enorm erfarenhet av det kliniska arbetet. Med våra erfarenheter blir det också lätt att skräddarsy en utbildning utefter våra elevers önskemål. Vi står för det vi gör och har ett stort inflytande inom branschen - och det gör oss till en akademi som ligger i framkant.

Slutligen, har du några bra avslutningsord?

- Så klart att jag har!
"success is no accident”


Continue reading

Guide - starta din marknadsföring

Hur väcker du intresse och når rätt person? Det kommer vi förklara, då många kan se marknadsföring som ett svårt område, speciellt utan tidigare kunskap. Det är viktigt att inte vara rädd, du behöver inte vara en specialist på området för att starta upp din marknadsföring. Så länge du gör rätt research om marknaden, ditt företag samt bygger grunden rätt så kommer de hjälpa dig att generera mer kunder. Vi kommer guida dig genom grunderna.

 

“Vad syftet är och hur du håller upp engagemanget till ditt företag - handlar i huvudsak inte om sälj”

 

Sätt upp mätbara objektiv och KPI:er

Första steget är att sätta upp tydliga mätbara mål genom Key Performance Indicators(KPI). KPI är mått på hur du kan följa hur kampanjen har gått. Du kan fråga dig själv “vad är det jag vill få ut av min marknadsföring och hur ska jag möta mina framgångar?”. Om du har flera olika mål så kommer du behöva olika taktiker för att uppnå de olika målen. När du sätter upp mål är det effektivt att följa “SMART”-modellen:

 

SPECIFIC - MEASURABLE - ASSIGNABLE - REALISTIC - TIME RELATED

 

Skapa en person för ditt varumärke

Nästa steg är att se ut vilken typ av publik du vill nå ut till. Då är det viktigt att tänka på ålder, kön och plats de är baserade på. Ställ dig själv frågor som, vad läser de? Vilka webbsidor använder de? Vart skulle de leta om de var ute efter dina tjänster eller produkter? Skulle de till exempel läsa reviews om ditt företag eller fråga experter eller vänner? Du behöver veta utan och innan om vem din ideala klient är och acceptera att du inte kan vara allas cup of tea. Välj 3-5 olika personligheter och gör en tydlig bild av vem de är, presentera sedan detta för dina kollegor i företaget så att ni alla håller samma vision i allt från service till marknadsföring.

Studera dina konkurrenter

Nästa steg är att göra en SWOT-analys. Detta inkluderar att se på dina konkurrenter och se vad är deras styrkor, svagheter, möjligheter och hur de är en konkurrent/hot för ditt företag. Detta kommer hjälpa dig att se hur du är unik och kan sticka ut när du marknadsför ditt företag.

 

"Statistik har visat på att år 2020 använde 51% av världens befolkning sociala medier."

Sätt din budget

Sista steget när det kommer till strategi är att sätta en budget. Det finns mycket du kan göra som är gratis eller kostar väldigt lite, oavsett är det är viktigt att hålla koll så du inte spenderar pengar mållöst. Det finns strategier du kan dra nytta av för att få dig på rätt bana, såsom SOSTAC: situation, objektiv, strategi, taktik, handling och kontroll. Att lära känna denna strategi på djupet kommer du i längden att kunna
dra nytta av.

Välj dina sociala medier plattformar

Statistik har visat på att år 2020 använde 51% av världens befolkning sociala medier, en siffra som ökade med 10.5% från 2019 till 2020. Så frågan är vilken plattform skulle gynna dig mest?

Du ska alltid ha ett syfte med varje val du gör. Gå därför tillbaka till de personorna du skapade och se vilka plattformar de använder sig av, de är där du ska skapa konton för ditt företag. Generellt sätt är Facebook och Instagram de mest effektiva medierna. Statistik visar att Facebook generellt används av de från medelåldern och äldre, 72% av 39-42 åringar, jämfört med Instagram där det endast är 40%, däremot är åldrarna 18-29 på 64%. Viktigt att tänka på är att endast investera pengar och tid i det som faktiskt genererar något till ditt företag.

 

Investera i digital reklam

Sociala medier är gratis att använda men det finns verktyg som som du med en budget kan använda dig av för marknadsföring på plattformarna. Genom både Instagram och Facebook kan du på ett smidigt sätt
nå rätt målgrupp och område genom din marknadsföring.

Om du redan har en publik på Facebook som passar din målgrupp kan du använda dig av deras “lookalike audience” verktyg vilket gör att nya kunder liknande dina nuvarande kommer kunna se ditt innehåll. Det går också att använda sig av Pay-per-click marknadsföring, som kan hjälpa dig att komma högre upp på Google när personer söker på ord som kopplas till ditt företag. Det finns många tutorials på detta på nätet att söka efter, många som är gratis. Det kan vara värt att lägga tid på att förstå detta.

Maila din databas

Dina sociala medier och hemsida kommer fokusera på att generera nya kunder till ditt företag, men det är viktigt att inte glömma de kunder som du redan har. För att bibehålla och få de att komma tillbaka är det bra att maila dem. Det kan vara mail om erbjudanden eller nyheter om ditt företag. Det finns billiga alternativ till databaser som enkelt kan hjälpa dig med mallar för nyhetsbrev att maila ut till din nuvarande publik.

Nödvändiga verktyg

Bygg en hemsida - om du inte har en redan är detta ett av de viktigaste plattformarna. Det kan låta uppenbart, men just i den estetiska branschen skulle du bli chockad över hur många företag som faktiskt inte har en digital plattform med deras visioner och utbud av behandlingar. Din hemsida kommer vara som ditt shoppingfönster. Det finns många gratis eller billiga alternativ till att öppna en hemsida, det behöver inte vara dyrt.

Du kan i början endast öppna en Instagram men detta kommer få dig att spendera oeffektiv tid istället för att ha en hemsida. På hemsidan finns stående information om ditt företag, priser och behandlingar. En annan viktig sak att tänka på är att du inte äger Instagram, det kan komma att stängas ned imorgon medan du har mer kontroll över din hemsida.

Efter att du har startat upp din hemsida är det av vikt att använda dig av SEO, detta hjälper dig att komma högre upp på Google när någon söker på ord som relaterar till dina tjänster. Notera att detta är gratis och enkelt.

Continue reading

Vass nål eller trubbig kanyl, vad är egentligen det säkraste sättet att injicera på?

Minska komplikationer

Dr Shilvock ägare av Dubai and Birmingham Consultant Clinic, ett företag som har anpassat trubbiga kanyler som standard att injicera med. Han säger “anledningen till att vi började använda trubbig kanyl var i huvudsak för säkerheten, då de har en mycket mindre chans att skapa en vaskulär ocklusion och andra komplikationer. Det här är för att om kanylen används rätt ska den flytta blodkärlet ur vägen snarare än att gå igenom det som med en vass nål, detta minskar också risken för blåmärken. I dagsläget använder vi trubbig kanyl till 90% av alla injektioner, det finns behandlingar såsom näsa som vi fortfarande använder en vass nål för det inte går att få samma noggrannhet och precision med en kanyl.

Dr Shilvock vill också tillägga att allt fler patienter blir mer utbildade om vilka injektions tekniker som finns, är det många som frågar om att bli behandlade med kanyl. Han säger “Då det finns mycket information om estetiska injektioner online idag, är patienter mer medvetna om vilka som är de säkraste teknikerna att använda sig av. Vi märker att många patienter väljer just oss för att de vet att vi ofta använder oss av trubbig kanyl. Många kommer också till oss efter de fått en tidigare komplikation av injektion med vass nål på en annan klinik. Jag tror att om vi fortsätter ge ut information om risker med estetiska ingrepp och hur de kan göras säkrare så kommer patienterna själva reflektera över det. Vi har också upptäckt att trubbig kanyl ger våra patienter ett bättre resultat så det är en win-win för oss!”

“ Det är inte bara om instrumentet, utan hur utövaren använder sig av det ”

Mr Dalvi Humzah

Medans Mr Humzah håller med att kanyl har en mindre chans av att skapa ocklusion, vill han också säga att det inte kan vara 100% en säker metod. Hur han kommenterar detta “Det är inte bara om instrumentet i sig, utan hur utövaren använder sig av det. Jag har en kurs i kanyler används på ett säkert sätt, jag har till och med varit med om att erfarna läkare kommer in och är helt ovetande om hur de ska användas på rätt sätt. Till exempel jag har sett hur de helt glömmer om aseptisk-teknik vilket kan orsaka en infektion. Folk måste också ha i tanken att det är ine sagt att kanyl aldrig kommer orsaka en vaskulär ocklusion, det kan hända - det är bara mindre troligt.”

Varför vass nål är vanligt förekommande

Dr Shilvock tror att injicerare kanske prioriterar kostnad över säkerhet när de väljer att använda vass nål. Han kommenterar “ När du köper filler kommer det ofta med en vass nål i boxen som en del av priset, men du köper trubbiga nålar separat vilket inte är billigt. Jag är orolig att injicerare tänker mer på den ytterligare kostnaden snarare än deras patienters säkerhet. Liknande så är e behandling med trubbig kanyl högre i kostnad, därav kan många välja bort detta för att hålla priserna nere för att attrahera fler patienter. Jag uppmanar mina kollegor att bara för att något är billigare betyder det inte att det är det bästa alternativet och det kan sluta värre för ditt rykte i längden. Detta är något alla behandlare själva måste komma fram till vad de vill prioritera.”

Dr Shilvock tipsar också om att ta in trubbig kanyl i läroplanen då han tror att i nuläget ligger det största fokuset på vass nål. “Om behandlarna ska bli mer säkra och bekväma när de använder trubbig kanyl, måste de få rätt utbildning. tyvärr finns det inte många kurser som fokuserar enbart på att lära ut tekniker inom trubbig kanyl, då många börjar sin karriär med att endast använda vass nål. Därav fortsätter mång att använda vass nål genom sin karriär då det är vad de är bekväma med. Jag skulle rekommendera de som är i början av sin utbildning att gå en kurs i trubbig kanyl, då det kan hjälpa de i framtiden att minska antalet komplikationer.”

Mr Humzah håller med, “att använda en trubbig kanyl är ingenting som behandlare bör lära sig själva, vilket är många av fallen. Det är viktigt att industrin tillhandahåller kurser specifikt för detta, för både erfarna och nybörjare för att viktig kunskap, till exempel hur man använder rätt kanyl för rätt tillfälle och patient. Utan rätt träning kan till och med säkra metoder skada patienten.  

En kombination av tekniker

Mr Humzah tror att trubbig kanyl har sina fördelar, injicerare borde inte begränsa sig till ett typ av instrument. “Från min erfarenhet finns det för och nackdelar med båda metoderna. Trubbig kanyl kan vara bättre för vissa injektioner, till exempel när det gäller ett större område. Medans vass nål är bättre för att göra konturer och fina justeringar. Om du frågar mig är du inte en bra behandlare om du bara kan använda vass nål och detsamma om du bara kan använda trubbig kanyl. Det är viktigt är för att få bra kunskap och vara säker nog att särskilja när den ena tekniken är bättre än den andra.

Continue reading

Varför estetiska injektioner?

Kombinera med nuvarande jobb

Om du fortfarande vill ha kvar ditt nuvarande jobb, men arbeta med estetiska injektioner vid sidan är det en lätt väg att gå med oss på _K academy. Det kan vara skrämmande att byta bransch när man inte vet om det är någonting som kommer passa dig som person. Många är också oroliga över att de inte kommer få klienter direkt efter sin utbildning och vill därför inte satsa allt på estetiska injektioner. Det är helt normalt och du är inte ensam om att känna detta. Genom att gå BAS kurserna i filler och toxin på _K academy lär du dig grunderna i att injicera. Direkt efter din utbildning kan du börja med estetiska injektioner vid sidan av ditt nuvarande arbete. Efter att ha behandlat ett flertal olika klienter och ett intresse hittas finns möjligheten alltid att utbilda sig vidare och stegvis jobba dig från ditt nuvarande jobb vid sidan av, för att jobba heltid med injektioner.

Växande bransch

Estetiska injektioner ökar för varje år, en stor anledning till varför är att människor vågar prata öppet om deras ingrepp och dess fördelar mer än tidigare. Det har sedan år tillbaka ofta kopplats till stela ansikten och överfyllda läppar. Idag är det inte sanningen, det blir allt mer trendigt med naturliga resultat och att framhäva inte förändra. Det har blivit ett alternativ för ökat självförtroende och att minskade komplex. Utöver det utförs många estetiska behandlingar idag i medicinskt syfte, till exempel toxin mot spänningshuvudvärk eller tandgnissling. Det är också allt fler män som gör behandlingar, övervägande är rynkbehandlingar men filler i kinder, käklinje och under ögonen är också vanligt. PRO paketet är för den som vill ha övergripande kunskap om branschen och injektionstekniker. Detta gör att du kan behandla majoriteten av dina klienter. De populära behandlingarna kinder och haka ger dig kunskap till att framhäva de olika delarna i ansiktet på ett naturligt sätt.

Kreativt

Denna branch är otroligt kreativ och kommer dagligen ge dig utmaningar i ditt arbete. Det finns alltid möjlighet att lära sig mer kunskap kring hur du på bästa sätt framhäver manliga eller kvinnliga drag. Skillnaden mellan injektioner och att arbeta som sjuksköterska, tandläkare eller läkare är att dina klienter kommer inte för att de är sjuka, har ont eller med ett problem. De kommer till dig glada, exalterade eller nervösa för att de vill ha hjälp att öka sitt självförtroende eller bara framhäva vissa delar i ansiktet. Det går alltid att hitta nya områden att fördjupa sig, det tar lång tid innan du blir helt fullärd, något som kommer hjälpa dig att hålla kreativiteten öppen under hela din resa.

Nya regler skapar bättre förutsättningar för seriösa behandlare

Nästa år fastställs förhoppningsvis hårdare regler kring estetiska injektioner. I nuläget finns det inte en lag på att vara legitimerad för att utföra injektioner. Det betyder att i princip vem som helst kan utföra injektioner i dagsläget. Detta kommer med ett flertal komplikationer och över behandlingar på grund av att grundlig anatomisk kunskap saknas sedan tidigare, detta kan vara rent ut av livsfarligt för klienten. Med nya regler på att endast legitimerad personal får utföra injektioner kommer antalet komplikationer minska. Detta innebär också en drastisk minskning med antal behandlare i branschen, nu är bästa tiden att börja din resa inom estetiska injektioner. Efter en till två enskilda kurser kan det vara svårt att bli anställd eller öppna upp en egen klinik för att på heltid arbeta med injektioner. Därför är våra paket perfekta, för dig som vill gå in helhjärtat, få full kompetens samt arbeta med det estetiska på heltid är våra paket MASTER eller ACADEMY perfekta. Båda paketen gör dig till en kompetent behandlare, de ger dig en personlig mentor och handledare under hela din utbildning. Du får också bland annat gå en heldag med Hadde Kader själv. Sida vid sida och lära dig av grundaren av DOCTOR_K academy.

Continue reading

Fördjupa dina kunskaper om läppar

" Om någon frågar dig på stan vart du har gjort dina läppar, då har jag misslyckats. " Hadde Kader grundare av DOCTOR_K academy strävar efter att utbilda kompetenta behandlare som behärskar tekniken och kunskapen kring naturliga resultat. Här är vår guide kring hur M - formade läppar kan behandlas.

M - formade läppar 

Dr Jasmin Taher har gjort en undersökning för Aestetics journal på hur du lyckas bäst med att behandla M - formade läppar. Det finns dåligt med forskning på området och många ser en svårighet i att behandla detta och ser en svårighet att möta klientens förväntningar. Hur du avgör om det är M - formade läppar skiljer sig då alla ser olika ut. Generellt sett utformas de av en dominant medial överläpp med en tunnare inåtvänd lateral del. De skiljer sig ofta i höjd mellan över och underläpp i förhållande till varandra. Läpparna har också ofta längre philtrums kolumner än andra typer samt är nedåtvända.   


Behandling


Denna form av läppar upplevs av många svårare att behandla då det är en utmaning att bygga volym i den tunna laterala delen av överläppen som matchar den mediala delen. Genom att använda tekniken av en linjär threading är resultatet väldigt svårt att korrigera denna form. När du jämt fördelar filler i vermillion gränsen och mediala delen av läppen skapar det volym snarare än att förändra formen. 


Det rätta sättet att injicera detta är i stället genom att inte lägga filler i den mediala delen och behandla under flera besök över en längre tid för att gradvis expandera vävnaden. Det kan vara en utmaning vid första besöket att lägga en exakt behandlingsplan. En annan stor utmaning kan vara att möta klientens förväntningar, därför är det viktigt att förklara kostnaden och tiden det kommer ta innan förväntat resultat uppnås. Det kan krävas 2-5 behandlingar med 4-6 veckors mellanrum. behandlingen bör göras över tid så att filler hinner integrera sig med vävnaden och minska risken för klumpar eller migration. Att använda sig av ett mjukt och naturligt resultat är nyckeln till ett lyckat resultat, att använda ett hårt material kommer bara skapa volym på fel sätt och troligen sluta i en migration.  

Case study

En 23 årig kvinna kom in på en konsultation med tydligt M - formade läppar som hade en mindre överläpp med en inåtvänd lateral del. Hon fick frågan kring tidigare behandlingar, medicinsk historia och allergier, i detta var hon helt frisk utan tidigare ingrepp eller allergier. Hennes förväntningar var att balansera ut sin överläpp gentemot sin större underläpp. Det beskrevs tydligt för henne att ett flertal behandlingar kommer krävas under en period av några månader, något klienten gick med på. 


Produkt valet för behandlingen blev Stylage special lips en produkt som skulle ge ett mjukt och naturligt resultat som skapar elasticitet och volym. Denna typ av filler innehåller antioxidant mannitol som förebygger svullnad efter behandling. Andra alternativa material som kan användas är juvederm Volbella, Teosyal RHA 2 eller Belotero balance. 


Behandlingen skedde över 2 tillfällen och börjades båda gångerna med att rengöra läpparna med Clinsept samt applicera en bedövningssalva. Vid första tillfället injicerades 1 ml Stylage Special lips med en 0,25 mm kanyl. En kombination av vertikal tenting och linjära threads i den laterala delen av överläppen där volym saknades. Vertikalt genom konturen vinklat uppåt injicerades produkt för att hjälpa den nedåtriktade laterala delen av överläppen. Ingen produkt injicerades i inre delen av läppen för att undvika klumpar. Med ett instickshål vid högsta delen av amorbågen med en vinkel från den mediala till den laterala delen, placerades produkten genom en feathering metod. Viktigt är att ingen produkt placeras 5-10 mm från yttersta kanten samt mediala delen, detta för att skapa volym på rätt ställen, korrigera M - formen och inte skada vävnaden. Slutligen injicerades linjära threads i överläppens kontur medialt till amorbågen för att framhäva kontur. Underläppen behandlades endast i vermillion gränsen för att ge definition men inte mer volym då den redan är dominant.  Efter behandlingen masseras produkten ut och läpparna rengjordes med Clinsept, slutligen applicerades Derma - seal för att minimera blåmärken och svullnad. 


Ett återbesök för nästa behandling bokades 4-6 veckor efter det första, men på grund av COVID-19 kom klienten tillbaka efter 3 månader. Detta i efterhand gav ett mer lyckat slutresultat då filler haft tid att integrera sig i vävnaden. M - formen fanns fortfarande delvis kvar men var förbättrad, samma teknik användes även denna gång men ingen filler placerades i konturerna då en fin definition fanns och då utesluts risk för överbehandling eller migration. Efter ytterligare ett återbesök några veckor senare var M - formen nästan helt korrigerad och  längden på philtrums kolumnerna hade minskat. Klienten var helt nöjd och formen och volymen har gjort stor skillnad. Efter ytterligare 3 månader gjorde ett sista besök och en liten korrigering gjordes i den laterala delen. Hela behandlingsperioden skedde över 9-12 månader, något längre än planerat.   


Slutsats


Filler fungerar bra som en lösning för att korrigera M - formade läppar genom att ge höjd åt den laterala delen av överläppen. Genom en längre behandlingsplan med ett flertal besök, rätt teknik och mjuka material kommer vävnaden sakta expandera och minska risken för klumpar och migration. Är du osäker på att behandla denna typ av läppar, öva gärna en extra gång så att du hittar säkerheten. 

Källa: Aestetics journal

Continue reading

JINUS SAFAVI - lär känna vår fantastiskt duktiga kursdeltagare. Med passion, hög motivation och ett brinnande intresse klättrar hon i branschen.

Läs hela intervjun nedan:

JINUS SAFAVI

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA /INJEKTIONSSPECIALIST /MASTER INJECTOR VIA DOCTOR_K ACADEMY

ACTIVE CARE SWEDEN

Hemsida: https://www.activecaresweden.com/
Instagram: @activecaresweden
ADRESS
Götgatan 78, 118 30 Stockholm
TELEFONNUMMER
073-369 60 25
EMAIL
activecare.jinus@gmail.com
 

DRÖMMEN HAR ALLTID VARIT ATT ARBETA MED PLASTIKKIRURGI, EFTERSOM JAG INTE GICK KLART HELA LÄKARPROGRAMMET SÅ ÄR ESTETISK MEDICIN DET NÄRMASTE JAG KAN KOMMA”

Jinus Safavi är en enormt passionerad och driven kvinna som inte har haft den lättaste vägen, trots det har hon lyckats med sin framgång. Jinus kom till Sverige från Iran när hon var 13 år gammal. Redan i skolan visste hon att hon ville jobba som plastikkirurg, något som hennes studievägledare inte såg som en lika stor
självklarhet.

På grund av språket blev hon rekommenderad att först söka sig till vårdprogrammet istället för läkarlinjen. Det här var inte svaret hon ville höra, dock såg hon det som en början till att kämpa sig till det stående målet. Att jobba som läkare inom de estetiska, eller mer specifikt, plastikkirurgi.

Hon gick ut som legitimerad sjuksköterska från karolinska institutet, redo för att studera vidare till läkare i USA. Efter 4 år på läkarlinjen och totalt 8 år av studiebidraget, tog studiepengarna slut och hennes plan var att komma tillbaka till Sverige för att samla pengar till att avsluta sin utbildning. Väl hemma i Sverige fick hon jobb som verksamhetschef på ett äldreboende, något som hon vid 23 års ålder inte kunde tacka nej till. Detta var bara början till ett gäng ledarskap och projektledarroller bland annat vid akuten och i biomedicin för södra sjukhuset.

Detta är ingenting Jinus ångrar idag, men det var inte vad hon egentligen ville göra, intresset för anatomi samt att skapa och framhäva någons utseende låg henne fortfarande varmast om hjärtat. 2018 var året hon lämnade detta bakom sig och startade eget företag inom ledarskap, redo att börja sin utbildning inom estetiska injektioner. Hon hittade DOCTOR_K academy och valde att gå hela akademi paketet som innehåller alla kurser och gör dig till en specialiserad master injector

 

Du är otroligt driven som sköter två helt olika verksamheter i princip samtidigt, hur gick dina tankar kring det?

Just nu driver jag två olika bolag, måndag till fredag har jag mitt bemanningsföretag och arbetar som konsult på ett försäkringsbolag och på helgerna arbetar jag som injicerar till sena kvällar på kliniken. Det behöver inte vara allt eller inget, det fungerar bra att göra en övergång med att ha kvar mitt jobb samtidigt som jag lär mig mer inom den estetiska branschen. Jag hyr en stol i en lokal på Götgatan och driver mitt eget företag där. I dagsläget är mina klienter till cirka 80% kvinnor, i åldrarna 18–80 år.

“ALLA PÅ DOCTOR_K ÄR SÅ FANTASTISKA OCH
KOMPETENTA, DET KÄNNER MAN DIREKT. JAG HAR LÄRT MIG SÅ MYCKET OCH JAG KAN VARMT REKOMMENDERA DOCTOR_K. DET ÄR STORA ORD EFTERSOM ATT JAG ÄR VÄLDIGT KRÄSEN. “ 

Det är många privilegier förknippade med att vara egenföretagare men det måste också innebära ett större ansvar såsom ekonomisk press. Hur går verksamheten? Corona tider – hur har det påverkat dig?

Det är självklart att det finns en viss oro kring hur företaget kommer gå speciellt när jag startade upp samtidigt som Corona kom. I början hade jag en egen klinik i närheten av Mall of Scandinavia, dock blev jag rädd när Corona kom, att det inte skulle bli lönsamt. Jag sa upp kliniken och hyrde istället in mig på en klinik Götgatan. Något jag aldrig hade behövt göra, då mitt företag gått hur bra som helst trots Corona.

 

När du pratar om att etablera dig, hur sköter du din marknadsföring?

Jag har anställt en tjej som har hand om all min marknadsföring såsom hemsida och sociala medier. Jag rekommenderar alla att ta hjälp med marknadsföringen, det är värt pengarna och då kan man fokusera på att bli bättre på injektioner. Om du vill synas är det bra att få hjälp med din portfolio. Förutom att dokumentera före och efter bilder är är det viktigt att uppdatera hemsidan med information och kunskap om vilka behandlingar du utför.

När man öppnar eget ska man försöka att inte vänta för länge med att börja utföra behandlingar, att våga och att inte vara rädd, det är mitt bästa tips. Börja med att behandla familj, vänner och bekanta för att etablera dig. Sen är det enormt viktigt att tillgodose klientens behov och att vara lyhörd, på så sätt får de ett förtroende för dig och kommer vara en återkommande klient. Våga säga nej när det inte känns rätt, så att du kan stå för slutresultatet.

 

Har du ett favoritområde att behandla?

Jag älskar att jobba med lower face, det gör så mycket för ett ansikte. Du ser direkt fantastiska resultat av att behandla haka och käklinje. Kunskapen om haka och käklinje lärde jag mig under PRO filler, en av de viktigaste kurserna för att kunna utöka din kundbas.

 

Vad betyder skönhet för dig?

Skönhet för mig är någon som ser ut att må väl. Att se någon som är pigg och fräsch är tillfredställande att se. Inte att vara någon annan än sig själv utan att bättra på det man redan har. Jag står väldigt mycket för naturliga resultat och behöver många gånger neka behandlingar som jag inte kan stå för.

 

Du verkar väldigt målmedveten, vad är dina mål och visioner, tappar du någonsin suget?

Jag vill försörja mig på estetisk medicin på heltid. Jag blir aldrig fullärd utan försöker alltid hålla mig uppdaterad och lära mig nya behandlingsmetoder som kommer hjälpa mig utveckla min klinik. När det finns ett brinnande intresse för yrket tappar jag aldrig suget helt, men självklart har jag dippar ibland. Jag försöker då motivera mig igen och hitta nya utvecklande saker. Till exempel idag är jag på DOCTOR_K och går en refresher med Hadde. Det innebär att jag går sida vid sida
en hel dag med Hadde och får vara med när han konsulterar och behandlar
klienter, något som är otroligt givande. Det går alltid att hitta nya tekniker
eller tips och tricks. Han är väldigt duktig på att se helheten och bemöta hans klienter och det lär jag mig mycket av.

Utöver det älskar jag att komma till kliniken och testa nya hudbehandlingar som en kur med PRX -T33 eller när Hadde får fria händer, då får vi även tillfälle att dela våra branscherfarenheter med varandra.

 

Hur hittade du _K academy?

Jag gjorde en noggrann research innan, googlade helt enkelt olika utbildningar. Jag hade redan gått grundkurser hos andra motsvarande akademier men var inte nöjd. Efter rekommendationer av väninnor som var klienter hos Hadde, fick jag upp ögonen för _K academy. Jag visste precis vad jag sökte efter men hade inte hittat rätt. Efter att ha pratat med Kelli som då arbetade som utbildningsansvarig känns det riktigt bra. Hon svarade på de frågor jag behövde och när jag väl kom till kursen visste jag direkt att det var precis det här jag har sökt och letat efter.

 

Kan man gå en baskurs och börja injicera direkt efter?

Efter mitt deltagande i BAS kurserna kände jag mig absolut redo att börja behandla. Det är bra teori med en separat hands-on del, där du får injicera på en modell. När jag har tagit med min egen modell kan jag lätt följa upp behandlingen i efterhand, vilket ger mig
en lojal och återkommande klient, direkt efter kursen. När jag sedan fortsatte min utbildning i akademi paketet med PRO filler fick jag mer djupgående kunskap samt 3 ml filler att behandla klienter med. Redan där kunde jag börja tjäna tillbaka pengar som jag investerat i min utbildning. En stor del av utbildningen var också kring patientsäkerhet vilket känns tryggt att kunna. Mentorskapet av Hadde Kader har också varit guld värt.

 

Vilken kurs tycket du var bäst?

Det är jättesvårt att svara på eftersom alla kurser har varit riktigt bra på olika sätt men olika nivåer. Upplägget som _K academy har är ju så genomtänkt och fantastik. Om jag ändå måste välja nån så måste jag nog säga BAS kursen för det fick mig att våga börja med det jag älskar att göra.

 

Om du rekommenderar oss, vad kan man förvänta sig utav en kurs?

Efter en avslutad kurs på _K academy kan du förvänta dig en seriös och professionell portfölj. Du kommer också få med dig ett stöd och en trygghet att börja injicera på egen hand. Du lär dig också att tänka själv och inte bara följa direktiv, vilket är viktigt för att kunna lösa framtida problem. Detta
kommer att ge dig självförtroende att stå på egna ben och växa in i ditt nya yrke. Avslutningsvis vill jag säga att alla på DOCTOR_K är så fantastiska och kompetenta och jag har lärt mig så mycket. Det känner man direkt när man kommer hit. Jag kan varmt rekommendera DOCTOR_K och jag är väldigt kräsen.

Vad har varit den största utmaningen för dig? Några tips till dom som funderar på att utbilda sig inom estetiska injektioner?

Det är den psykologiska biten att ta olika människor som ser helt olika ut och lista ut vad det är dom önskar och behöver. För ingen är den andra lik. Konsultationen och första möten är väldigt viktig och det gäller att vara lyhörd och lyssna nog till sin klients behov och därefter bemöta det på bästa sätt. För någon som funderar på att utbilda sig inom estetiska injektioner tycker jag att intresset är viktigt. Om du har ett starkt och genuint intresse kommer det att hjälpa dig väldigt mycket och du kommer att utvecklas enormt. Gör din research och välj en seriös akademi som du alltid kan vända dig till.

_K ACADEMY
Active Care Sweden

“Efter att ha gått andra motsvarande akademier visste jag direkt att doctor_K academy var precis det jag hade letat efter “

Continue reading