Your cart
Close Alternative Icon

Minimera migrän med toxin

Arrow Thin Left Icon Arrow Thin Right Icon

Toxin behandlingar förväntas att öka med 8% per år i framtiden då det används i flera olika syften. Dels i estetiskt syfte för att motverka rynkor och fina linjer, men också i medicinskt syfte mot tandgnissling och spänningshuvudvärk. Migrän igen känns ofta av en intensiv huvudvärk som oftast varar mellan 4-72 timmar. Trots att det liknar huvudvärk är det mer än bara det. Innan kommer ofta symptom som trötthet eller yrsel följt av en blixtrande huvudvärk som kan påverka synen och hur du kan hantera vardagliga saker. Det kan ibland ta dagar att återhämta sig. Kronisk migrän förekommer också efter att ha provat olika medicineringar vänder sig många då till btx. För att identifiera det som kronisk migrän ska patienten drabbas av detta mer än 15 dagar i månaden i minst 3 månader. Att använda toxin för att motverka migrän blir allt vanligare, det är lämpligt när patienten har testat ett flertal olika medicineringar men fortfarande lider av detta.

Konsultation

Det är viktigt att alltid börja med att kartlägga din patients tidigare medicinska historia. Fråga om de genomgått injektionsbehandlingar samt om de har diagnos från en läkare på migrän. Om det är fallet fråga också om de har tagit medicin mot detta och vilken. Det kan också vara bra att ställa frågor kring när migränen brukar komma, är det beroende på stress, trötthet, uttorkning, koffein eller alkohol. Det kan också bero på för lite eller mycket sömn eller matvanor. Citron, choklad och rött kött kan vara bidragande faktorer. Hormonella förändringar har också en tydlig koppling till migrän. Även om du ska behandla patienten med toxin är det viktigt att veta uppkomsten av huvudvärken så att personen i framtiden kan underlätta sin smärta. Det finns också olika varningsflaggor du bör ta in i din bedömning, vid patienter över 50 år som tidigare inte lidit av migrän kan risken finnas att det beror på andra mer allvarliga sjukdomar. De flesta får migrän i en tidigare ålder, ofta omkring tonåren eller som ung vuxen.

Behandling

En studie som gjorts av Allergan visar att efter 12 månader med behandling av btx mot migrän med 3 månaders intervaller hade 70% av patienterna 50% minskad huvudvärk med minimala biverkningar. En mindre grupp på ca 10% fick inte någon effekt efter sin första behandling, men när de kom tillbaka efter 3 månader för sin andra behandling skedde en effekt. Därför är det viktigt att göra patienten medveten att det kan ta tid att uppnå önskat resultat. Vid behandling bör minst 155 units av botulinumtoxin typ A injiceras, upp till 195 units. Ett alternativ är azzalure men då skiljer sig doseringen, 1 unit motsvarar ca 2.5 units azzalure. Det sker sällan komplikationer efter en behandling med btx mot migrän. Hängande ögonlock är en komplikation som kan ske men detta är enkelt att korrigera.

Sammanfattning

Btx är en bra behandling mot kronisk migrän. För en lyckad behandling är det viktigt att använda en korrekt teknik, göra en omfattande konsultation på medicinsk historia och ha rätt uppföljning. Det är också viktigt att göra patienten medveten om att det här inte är en behandling för alla. Det finns en liten procent som inte får lindrigare smärtor av toxin, därför är det viktigt att patientens förväntningar är realistiska. Överlag är btx mot migrän en säker behandling som verkar över lång tid.

Källa: Aestetics journal