Doctor_K Academy - kunskap, kvalitet och estetik – DOCTOR_K
Your cart
Close Alternative Icon

Doctor_K Academy - kunskap, kvalitet och estetik

Arrow Thin Left Icon Arrow Thin Right Icon
Doctor_K Academy - kunskap, kvalitet och estetik

Doctor_K Academy - kunskap, kvalitet och estetik

Dr. Hadde Kader - När jag praktiserade i London som implantatkirurg nöjde jag mig inte med att endast utföra standardiserade ingrepp med filler. Jag ville förstå mig på varför något upplevs som estetiskt tilltalande och vad estetik egentligen är, samt fokusera på en mer diskret form av ingrepp som kompletterar naturliga drag istället för att omforma dem. I Sverige är estetiska injektioner tyvärr ett av få medicinska områden där vi ligger efter många andra länder, och det beror till stor del på den låga standarden i landet. Oproportionerliga läppförstoringar, oseriösa aktörer och bristande kunskap bland både konsumenter och utförare av ingrepp är bara några av bevisen för det. Detta gör i sin tur att många får en negativ inställning till estetiska injektioner överlag. För att lyfta denna låga standard och etablera associationer baserade på kunskap och kvalitet istället för fördomar och misstankar grundade jag Dr.K Academy. Det är en resa som jag med glädje bjuder in dig att vara med på.
Globalt ledande kurser inom Vistabel, trådlyft, filler och mycket mer.


När min första klinik i Stockholm öppnade tog det inte lång tid innan den kunskap jag med åren hade samlat på mig blev lika eftertraktad som själva ingreppen, och den akademiska plattformen Dr.K Academy blev ett självklart svar på den efterfrågan. Med det explicita målet att höja kunskapsnivån bland både utövare och mottagare av skönhetsingrepp har vi utvecklat både enstaka kurser och kompletta utbildningar inom injektionstekniker. Men för att höja standarden för ett helt medicinskt område behövs kvalitetssäkring genom utbildningsprocessen:

 

  • Doctor_K Academy erbjuder kurser enbart till legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor, trots att det i dagsläget inte är ett legalt krav i Sverige.
  • Medan andra institutioner fyller sina kurser med så mycket information som möjligt - vilket ser bra ut på pappret men lämnar deltagare oförberedda för praktiskt arbete erbjuder Doctor_K istället
  • en brant utbildningskurva där målet är att varje deltagare ska bli en självsäker expert på teorin, ingreppen och metoderna som lärs ut.
  • Kelli Kader är Doctor_K kurskoordinator och finns som en extra service för deltagare som behöver stöd innan, under och efter sin utbildning. 
  • Varje kurs utrustar dig med världsledande kunskap om estetik, teknik, risker, med mer, och avslutas med ett praktiskt moment med riktiga klienter.
  •  Kurser, metoder, tekniker och material ligger ständigt i framkant då jag rutinmässigt deltar i internationella seminarier, mässor och expertkurser där erfarenheter utbyts mellan de allra vassaste inom branschen.
  • Med certifikat från Doctor_K kan du ta kontroll över din arbetstid och dina arbetsvillkor som aldrig förr.


Doctor_K Academy ägs inte av något varumärke, vilket innebär att de mest lämpliga produkterna alltid används och rekommenderas, samt att lärande är i fokus, inte försäljning. Under utbildningen använder oss av produkter från de största leverantörerna i branschen. Därutöver har vi även tätt samarbete med flera av de viktigaste leverantörerna i branschen som våra deltagare presenteras för. Vi gör allt vi kan för att våra deltagare ska kunna stå på egna ben och driva framgångsrika verksamheter inom branschen. 

När du kan möta en klient som överväger ett ingrepp, framföra en rekommendation baserad på djupgående kunskap om estetik, metodik, risker och dylikt, samt utföra ingreppet och bevittna klientens nöjdhet - då är du med och höjer standarden inom estetisk medicin i Sverige!


Dr Hadde Kader
Grundare, huvudläkare, föreläsare