Få förståelse för fillerborttagning – DOCTOR_K
Your cart
Close Alternative Icon

Få förståelse för fillerborttagning

Arrow Thin Left Icon Arrow Thin Right Icon
Få förståelse för fillerborttagning

Fillerborttagning är något som i en ideal värld sällan skulle behöva användas, om behandlingar från första början gjordes med god kunskap, säker-och noggrannhet i samband med en genomgående konsultation utifrån klientens förväntningar och önskemål samt hur dessa kan bemötas. Dessvärre i dagsläget är det vanligt med klienter som blir fel eller över behandlade. Detta är något som kan korrigeras med hjälp av fillerborttagning, här är guiden till hur det sköts säkert.

Ur säkerhetsaspekt är det därför extra viktigt att kliniker eller behandlare har rätt kunskap och tillgång till fillerborttagning. Under våra fillerborttagnings-utbildningar går vi grundligt igenom olika komplikationer metoder och åtgärder för att du som behandlare och din patient ska känna dig tryggare i ditt arbete. “

Fiklerborttagning bryter ner hyaluronsyra (HA) i en cellulär och molekylär process. För estetiska behandlingar använder vi detta för att behandla klumpar, asymmetri eller som i det flesta fall för att korrigera en misslyckad fillerbehandling. De estetiska effekterna ses 48 timmar upp till två veckor efter behandling. Viss effekt kan ofta ses omedelbart eller successivt i samband med behandling.

Komplikationer
Vi har hyaluronidase naturligt i kroppen men till största del är animaliskt, och därför är risken för allergiska reaktioner relativt höga. För att försäkra sig om att patienten inte får en allergisk reaktion kan man utföra ett allergitest på underarmen.

 Områden behandlingen bland annat används för:

 • Tyndall effect, framförallt vid tear trough
 • Kärlocklusion som kan leda till nekros, blindhet eller stroke
 • Missnöjd klient med oönskat resultat
 • Inkapslingar

Rekommendationer
Ur säkerhetsaspekt är det därför extra viktigt att kliniker eller behandlare har rätt kunskap och tillgång till fillerborttagningsmedel. Under våra utbildningar går vi grundligt igenom olika komplikationer metoder och åtgärder för att du som behandlare och din patient ska känna dig tryggare i ditt arbete.

Under och efter DOCTOR_K academy´s utbildning

Med PRO FILLERS utbildningen på DOCTOR_K academy blir du certifierad inom dessa områden – läppar, fillerborttagning, kinder, käklinje och haka.

Under utbildningen går vi bland annat igenom:  
 • Anatomi
 • Kandidater
 • Produkter
 • Handteknik och positionering
 • Komplikationer
 • Patientjournal
 • Fillerborttagning
 • Spädning
 • Allergitest
 • Komplikationer

 Läs mer och boka din plats på PRO FILLER

By: Khoshy Kader