Hur du tar proffsiga bilder till dina sociala kanaler - med endast din – DOCTOR_K
Your cart
Close Alternative Icon

Hur du tar proffsiga bilder till dina sociala kanaler - med endast din smartphone

Arrow Thin Left Icon Arrow Thin Right Icon

Många kliniker tar och visar upp före/ efter bilder i sociala kanaler. Dessa bilder fotas ofta av läkare som är proffs på medicin och inte fotografering. I många av fallen saknar de plats att fota, eller utrustning. Även om professionella kameror är bra, kan de ibland vara överflödigt och dyrt.När före och efter bilder har olika färg, exponering och storlek kan det vara svårt att se det slutgiltiga resultatet. Frågan du då kan ställa dig är hur bilder tagna på samma mobil kan skilja sig så mycket? Om en bild tas på samma patient, på samma ställe vid olika tidpunkter kan ljuset skilja sig så mycket att det är möjligt att se vilken behandling som har gjorts. 


För att förstå hur du fotar som mest effektivt med din smartphone är det viktigt att ha rätt typ av grundläggande kunskaper i fotografi. Detta i kombination med hur ljus påverkar dina bilder gör att dina fotografier blir enhetliga och håller en hög kvalite där det tydligt går att se resultatet. Därför är det till din fördel att alltid vara konsistent med samma kamera, ljus, vinklar och avstånd när bilderna fotas.


Ljussättning


Kameran i din smartphone jobbar i automatiska förinställningar. Därför kommer sensorerna känna av färg och ljus beroende omgivningen, detta måste alltid finnas med i din beräkning. 


  1. Shutter speed - hur skarp bilden blir 
  2. Aperture - vilken del av bilden som är i fokus
  3. ISO - känslighet för sensor
  4. Colour temperature - hur varm eller kall bilden blir 

Dessa inställningar på din smartphone är förinställda, därav kommer den slutgiltiga bilden påverkas av din omgivning. Kameran kommer försöka exponera din bild enligt de automatiska inställningarna, detta gör att en bild tagen på samma ställe med olika ljus kan skilja sig från den första. Detta blir problematiskt för att föra en rättvis dokumentation på före och efter bilder. Sålänge du inte kan påverka din omgivning är du fast i händerna av de automatiska inställningarna. Även om det inte går att kontrollera dessa inställningar, är det  möjligt att kontrollera din omgivning och skapa ett konsistent och likgiltigt ljus. 


Lösning


Låt oss gå tillbaka till den ursprungliga frågan, hur får du med enkla medel en konsistent ljussättning för kvalitativa fotografier på din klinik? LED ljus ger dig ett liknande ljus från gång till gång, dock måste du vara försiktig med att ha ett ljus som går att anpassa. När höjd eller vinklar ändras, kommer resultatet ge olika skuggor, vilket ger en svårighet med att se resultatet av gjord behandling. 


För att veta vad den optimala ljussättningen är, låt mig presentera den “ omvända kvadratiska ljus lagen “ den beskriver kontrasten på ljus vid olika avstånd. Om ljuskällan är 2 ggr så långt ifrån den andra förhållandevis till första bilden, kommer intensiteten vara en kvarts mindre. Detta visar på hur viktigt det är att bilderna fotas på samma avstånd med samma ljuskälla. Om bilderna fotas på “mer eller mindre” samma avstånd kommer de ge helt olika slutgiltiga före/ efter bilder. 


Bästa tipsen för att skapa den ultimata ljussättningen:

  • Fota i ett rum utan fönster så det inte kommer ljus utifrån. Är detta omöjligt, se till att stäng alla gardiner. 
  • Du får bäst ljus med två upprätta LED ljus höga nog att ljussätta patientens ansikte, sätt dessa på en fast plats med tyngre golvplattor så de ej flyttas.
  • Använd en octagonal golvplatta, för samma avstånd mellan ljus och patient. Detta ger dig också samtliga 45 gradiga vinklar för att enkelt kunna se resultaten på dina bilder.  
  • Va medveten om taklamporna i rummet, så att de inte ger oönskat ljus ovanifrån och skuggar ansiktet, placera inte din patient direkt under en lampa. Lek med position i förhållande till taklamporna, också med varma och kalla ljuskällor. 
  • Använd ljus som reflekteras av väggarna ljusa rum är bättre.
  • När du hittar de optimala ljuset, ändra inte belysningen eller positionen i rummet du fotar.