Konsultationsteknik - 7 snabba – DOCTOR_K
Your cart
Close Alternative Icon

Konsultationsteknik - 7 snabba

Arrow Thin Left Icon Arrow Thin Right Icon
Konsultationsteknik - 7 snabba

Våra 7 bästa tips för att du ska lyckas med dina konsultationer.


Vikten av en bra konsultation kan vara avgörande för en lyckad behandling och som kan ge dig en nöjd, lojal och återkommande kund. En bra konsultation är också en viktig förutsättning för att slutresultatet ska bli bästa möjliga. Vi vill ge dig våra 7 allra bästa tips för en professionell och lyckad sådan.  1. Va lyhörd. Kunden har sin målbild och behandlaren har kunskap om metoden. Det enklaste sättet att ta reda på målbilden är att ställa frågorna som kan hjälpa dig till rätt metod. I samband med konsultationen är det bra att få all praktisk information som exempelvis historia inom estetisk medicin eller annan viktig information för att tillgodose hens behov.

 

  1. Förväntningar. Olika människor har olika förväntningar av resultat och upplevelse. Försöka att möta kundens förväntningar innan behandlingen för att undvika en missnöjd kund. Presenterar du realistiska förväntningar, blir allt annat över det, bara en bonus.

 

  1. Trygghet. Det är viktigt att kunden känner sig trygg i dina händer. Vissa är väldigt nålrädda och för många är en injektionsbehandling ett stort ingrepp. Är kunden avslappnad? Har kunden fått i sig något att äta och dricka? Ibland kan det behövas många små pauser och ett stort tålamod för att skapa en trygg plats.  

 

  1. Stämningshöjande. En kundupplevelse kan påverkas av många faktorer och redan i dörren har många hunnit skapa sig en bild och fått en magkänsla. Vilken upplevelse vill du att dina kunder ska få när dom besöker dig? Val av ljus, ljud och dofter påverkar våra sinnen och även våra konsultationer.

 

  1. Tid. Stressa inte igenom en konsultation utan avsätt en bestämd tid som ni bägge kan förhålla er till. Tiden bör avsättas för information om behandlingen, utförandet och tid för relationsuppbyggnad.

 

  1. Hur mycket? Som vi alla vet räcker det inte alltid med en behandling utan det behövs i det allra flesta fall flera behandlingar alternativ fler ml för att uppnå önskat resultat. Därför att det bra om ni tillsammans enas om hur ni kan gå vidare med en eventuell behandlingsplan.

 

  1. Återbesök. Vi rekommenderar alltid ett återbesök efter ca 2 veckor efter behandling för att utvärdera effekt och förhoppningsvis skapa en fin relation med din kund.

 

By: Khoshy Kader