Your cart
Close Alternative Icon

Profilbalansering

Arrow Thin Left Icon Arrow Thin Right Icon
Profilbalansering

Vår SSK. Isabelle Arnsten har använt totalt 3 ml filler för att utföra en profilbalansering på denna fantastiska klient. Områden som har behandlats är läppar, haka och kinder.

PROFILBALANSERING

En obalans i profilen kan bero på olika faktorer. Det kan vara genetiskt, det vill säga att du fått olika drag från din familj och släkt. Det kan också vara att du tidigare haft en jämn balans i ansiktet men under tidens gång fått volymförluster som gjort att ett eller flera partier som varit definierade avtar och blir mindre synliga med tiden. 

Stroke och övriga sjukdomar, trauman eller under/överbett är några andra faktorer som kan leda till att profilbalansen blir ojämn och osymmetrisk. 

VARFÖR EN PROFILBALANSERING?

En profilbalansering går ut på att vi baserar behandlingen utifrån dina individuella proportioner för att skapa balans och harmoni mellan de olika partierna i ansiktet. Vilka områden som behandlas avgörs därför utifrån ditt befintliga utgångsläge.

Det kan exempelvis vara ett område som dominerar mer än andra partier i ansiktet. För att då skapa balans behöver vi då framhäva och definiera andra områden för att ansiktet ska nå sin fulla potentiella harmoni. 

HUR? 

När vi utför en profilbalansering utgår vi oftast från tre starka partier i ansiktet. Näsa, mun och haka. Men panna, kinder och käken kan också vara områden som kan vara viktiga i din profilbalansering. Det är väldigt vanligt att man har ett område som är mer dominerande eller tvärtom i ansiktet, därför behöver inte en profilbalansering vara att man behandlar alla områden utan det kan räcka med att behandla ett område för att balansen ska bli som man önskar. 

Något som är viktigt att komma ihåg är att en profilbalansering alltid är anpassat utifrån din befintliga profil och med det sagt finns inte en “färdig mall” på hur behandlingen ska se ut. 

När vi behandlar dessa områden använder vi filler från Juvéderm och hur många ml just du behöver får du veta under din bokade konsultation. 

HUR BOKAR JAG EN PROFILBALANSERING?

I och med att behandlingen ofta inkluderar flera behandlingar behöver du boka en konsultation hos någon av våra injektionsbehandlare. Under konsultationen kommer du få en rekommenderad behandlingsplan för just dig och vilka behandlingar vi behöver göra för att vi ska uppnå önskat resultat.

Om du vill göra profilbalanseringen under din konsultationstid är detta möjligt, då betalar du endast för behandlingarna och inte konsultationskostnaden som annars är på 1000 kronor.