Your cart
Close Alternative Icon

Om akademin

Hadde Kader

Leg. Tandläkare

Bakgrund: 
• Implantat kirurgi 
• Ldn - Sthlm 
• Doctor_K academy 2012-pågående 
• KOL Merz 2016-2019 
• NAI utbildare 2016-2019 

Kurser _K academy 
• BAS Filler 
• BAS Vistabel/Boccoture/Azzalure 
• PRO Filler 
• MASTER Filler 
• MASTER Vistabel/Boccoture/Azzalure 
• MASTER Silhouette soft 
• _K Belkyra 

Mål och visioner: 
“Naturliga Resultat-Scandinavian Beauty”

Bahare Norian

Leg. Tandläkare

Bakgrund: 
• Norge - Sthlm 
• Doctor_K academy 2019-pågående 
• KOL Merz 2016-2019 
• NAI utbildare 2016-2019 
• Injektionsrådet 2018- pågående 

Kurser _K academy 
• BAS Filler 
• BAS Vistabel/Boccoture/Azzalure 
• PRO Filler 
• MASTER Filler 
• MASTER Vistabel/Boccoture/Azzalure 
• _K Belkyra 

Mål och visioner: 
“Less is more”

Maria Turan

Leg. Distriktsjuksköterska

Bakgrund: 
• Sjuksköterska 2008 
• Distrikssjukskötrska 2012 
• Doctor_K behandlare 2018 
• Doctor_K academy 2019 

Kurser _K academy 
• _K Radiesse 
• _K Microtox 
• _K academy Platelet-rich plasma (PRP) 

Mål och visioner: 
“Safety first”

Kelli Kader

Academy manager

Ansvarsområden 
• Kursupplägg 
• Administration/Ekonomi 
• Service 
• Mentorskap 
• Försäkringar och regler 
• Lagar och struktur 
• Medgivanden och journalhantering 
• Inköp och prissättning 
• Förbrukningsmaterial och verktyg 
• Affärsplan och marknadsföring 
• Modellservice 

Mål och visioner: 
“Success is no accident”