Tinning och frontalben

4 200 kr

I föråldringsprocessen förlorar man volym i bland annat tinningarna och frontalbenet. Det är sällan något klienten själv sett eller lagt märket till men efter en behandling med filler blir förbättringen märkbar. Volymförluster i tinningarna och frontalbenet kan bero på genetiska faktorer samt föråldring.

Denna volymförlust ger en försämrad elasticitet kring ögonlocken och volymförlusten skapar en hålighet vilket leder till tunga ögonlock. När man väljer att fylla tinningarna och frontalbenet får man ett föryngrat utseende samt ett ögonlockslyft.

Boka behandlingen Boka konsultation
Frågor och svar
Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Tinning och frontalben.
Hur går en behandlingen i tinningen och frontalbenet till?

Behandlaren börjar med att lägga en bedövning. Sedan används en trubbig kanyl för att föra in materialet i de önskade området. Ingreppet tar bara några minuter och bedövningen sitter i ett par timmar. Du kan återgå till normala aktiviteter efter ingreppet utan problem. 

Hur lång tid tar behandlingen?

Själva ingreppet tar 15 minuter. Med förberedelser avsätter vi en tid på ca 30 minuter.

Hur många behandlingar behöver jag?

Det är väldigt individuellt och beror på bl.a genetik och hur stora volymförluster är. 

När ser jag resultat?

Resultat ser du direkt. Men de optimala resultaten ser du efter 2-4 veckor och då träffar vi dig gärna på en efterkontroll.

Gör det ont?

Smärta är alltid individuellt och många upplever mer obehag än smärta. Bedövning ingår innan ingreppet för att minimerar smärtan. Det finns alltid en risk för blåmärken och svullnader men de försvinner inom ett par dagar. Du kan börja jobba direkt efter. 

Hur många milliliter ingår i behandlingen?

1 ml filler ingår i priset av 4200 kr.