Tear trough - en behandling mot mörka ringar och skåror under ögonen. – DOCTOR_K
Your cart
Close Alternative Icon

SILOUETTE SOFT
TRÅDLYFT
ETT ANSIKTSLYFT UTAN KNIV OCH ÄRR

Silhoutte Soft® trådlyft är en teknologisk innovation som möjliggör ett in-office ansiktslyft för att återställa volym, få bättre hudstruktur samt förebygga föråldring i ansiktet. De trådar som används vid trådlyft är av samma typ som används inom kirurgin och består av PDO (V-soft Lift) eller PLA (Silhouette Soft®).

TEAR TROUGH

MINIMERA MÖRKA RINGAR OCH IHÅLIGHETER UNDER ÖGONEN

Tear trough eller tårdike är en behandling mot ihåligheter och mörka ringar under ögonen, som uppstår i takt med att vi blir äldre. Problemen kan också uppstå för personer med sömnbrist, bristande vätskeintag eller dålig kost. Med hjälp av filler i tear trough området kan problemen korrigeras och förbättras. Behandlingen kan göra stor skillnad inte bara för ditt utseende men också för din inre självkänsla.


OMEDELBART

Resultatet kommer omedelbart med ett snabbt tillfrisknande.

 


PIGGARE BLICK

Behandlingen kan minimera mörka ringar under ögonen och ge en piggare blick.


ÅTERSTÄLLER

Återställer volymförlust och fyller ut ihåligheter runt ögonen.

 


FÖRYNGRING

En Tear trough behandling gör att huden under ögat blir spänstigare vilket ger en yngre look.

Vad säger våra klienter om oss?

Vanliga frågor och svar

Vad är Tear trough och hur vet jag att det är rätt behandling för mig?

Tear trough eller tårdike är en ihålighet under ögat som uppstår vid åldrande men kan även uppkomma vid sömnbrist, dålig kost etc. När fettvävnaden och volymen under ögonen minskar leder det till att kärlen exponeras, vilket kan ge mörka kontraster eller påsar under ögonen. Många som har problem med just påsar, ihåligheter och mörka ringar under ögonen känner ofta att deras inre självbild inte stämmer överens med deras spegelbild. Dessa problem kan korrigeras och förbättras med hjälp av filler.

Om de mörka ringarna beror på pigmentering av huden är filler inte en rekommenderad behandling. Tear trough behandlas endast om man har en ihålighet eller skåra under ögonen som är orsakad av brist på fettvävnad.

Innan varje behandling för du och din behandlare en dialog om vad som rekommenderas för just dig. Med våra kunskaper och med hjälp av vår 3D kamera skräddarsyr vi en behandlingsplan utifrån dina förutsättningar, förväntningar och behov.

Hur går en Tear trough behandling till?

Vid en Tear trough behandling används en trubbig kanyl, det vill säga en böjbar nål. Fillern injiceras in i vardera sida av kinden med en teknik som minimerar risken för svullnader och blåmärken. Vissa upplever lite obehag under sticket, men behandlingen går snabbt över och fillern innehåller bedövning.

Hur många Tear trough behandlingar krävs?

Det räcker med en behandling för att se resultat. För en behandling krävs ca 1 ml under ögonen. Ibland är det fördelaktigt att kombinera denna behandling med filler i kinderna för optimal effekt.

Vilket resultat kan jag förvänta mig och hur länge håller resultatet av en Tear trough behandling?

Resultatet beror på dina individuella förutsättningar och syftet av behandlingen. Effekten syns omedelbart men slutresultatet uppnås ca fyra veckor efter behandlingstillfället.

En tear trough behandling håller normalt i 6-12 månader men i många fall kan behandlingen hålla längre. Eftersom kroppen bryter ned fillern är det individuellt hur länge resultatet varar. Ämnesomsättning, förbränning, genetik, livsstil och kost är några av alla faktorer som spelar in. Vi rekommenderar att boka ett återbesök efter sex månader.

Risker och biverkningar?

Svullnad, ömhet och blåmärken är vanligt förekommande som avtar vanlingtvis efter några dagar. Ovanliga: Infektion och ocklusion. Vi behandlar ej gravida eller ammande.

Under din konsultation får du mer information om varje behandlings specifika indikationer och eventuella risker.

 
Att tänka på:
Undvik att sola, bastu- och ångbad de närmaste tiden.
Undvik make-up på det behandlade området 12 timmar efter behandling.
Undvik alkohol i 24 timmar.
Undvik intensiv träning i 24 timmar.

Varför DOCTOR_K?

Vi på DOCTOR_K erbjuder skräddarsydda behandlingsplaner, exklusivitet, personligt bemötande och naturliga resultat. Det gör att vi har många nöjda klienter som har stort förtroende för oss. Med vår långa erfarenhet och kompetenta team delar vi samma vision och ansvar i resultaten som du som klient förväntar dig. Du har alltid möjlighet att komma på en kostnadsfri kontroll efter din behandling om så önskas.

Vilken produkt används och vad kostar en Tear trough behandling?

Vi arbetar med olika fillerprodukter av högsta kvalitet som är CE-märkta och FDA-godkända. För Tear trough behandlingar används en mjukare filler i området runt ögonen för ett naturligare resultat.

Priset är 5 500 SEK per ml.

 

TEAR TROUGH

MINIMERA MÖRKA RINGAR OCH IHÅLIGHETER UNDER ÖGONEN

Tear trough eller tårdike är en behandling mot ihåligheter och mörka ringar under ögonen, som uppstår i takt med att vi blir äldre. Problemen kan också uppstå för personer med sömnbrist, bristande vätskeintag eller dålig kost. Med hjälp av filler i tear trough området kan problemen korrigeras och förbättras. Behandlingen kan göra stor skillnad inte bara för ditt utseende men också för din inre självkänsla.


OMEDELBART

Resultatet kommer omedelbart med ett snabbt tillfrisknande.


PIGGARE BLICK

Behandlingen kan minimera mörka ringar under ögonen och ge en piggare blick.

 


ÅTERSTÄLLER

Återställer volymförlust och fyller ut ihåligheter runt ögonen.  


FÖRYNGRING

En Tear trough behandling gör att huden under ögat blir spänstigare vilket ger en yngre look.

Vad säger våra klienter om oss?

Vanliga frågor och svar

Vad är Tear trough och hur vet jag att det är rätt behandling för mig?

Tear trough eller tårdike är en Ihålighet under ögat som uppstår vid åldrande men kan även uppkomma vid sömnbrist, dålig kost etc. När fettvävnaden och volymen under ögonen minskar leder det till att kärlen exponeras, vilket kan ge mörka kontraster eller påsar under ögonen. Många som har problem med just påsar, ihåligheter och mörka ringar under ögonen känner ofta att deras inre självbild inte stämmer överens med deras spegelbild. Dessa problem kan korrigeras och förbättras med hjälp av filler.

Om de mörka ringarna beror på pigmentering av huden är filler inte en rekommenderad behandling. Tear trough behandlas endast om man har en ihålighet eller skåra under ögonen som är orsakad av brist på fettvävnad.

Innan varje behandling för du och din behandlare en dialog om vad som rekommenderas för just dig. Med våra kunskaper och med hjälp av vår 3D kamera skräddarsyr vi en behandlingsplan utifrån dina förutsättningar, förväntningar och behov.

 

Hur går en Tear trough behandling till?

Vid en Tear trough behandling används en trubbig kanyl, det vill säga en böjbar nål. Fillern injiceras in i vardera sida av kinden med en teknik som minimerar risken för svullnader och blåmärken. Vissa upplever lite obehag under sticket, men behandlingen går snabbt över och fillern innehåller bedövning.

Hur många Tear trough behandlingar krävs?

Det räcker med en behandling för att se resultat. För en behandling krävs ca 1 ml under ögonen. Ibland är det fördelaktigt att kombinera denna behandling med filler i kinderna för optimal effekt.

Vilket resultat kan jag förvänta mig och hur länge håller resultatet av en Tear trough behandling?

Resultatet beror på dina individuella förutsättningar och syftet av behandlingen. Effekten syns omedelbart men slutresultatet uppnås ca fyra veckor efter behandlingstillfället.

En tear trough behandling håller normalt i 6-12 månader men i många fall kan behandlingen hålla längre. Eftersom kroppen bryter ned fillern är det individuellt hur länge resultatet varar. Ämnesomsättning, förbränning, genetik, livsstil och kost är några av alla faktorer som spelar in. Vi rekommenderar att boka ett återbesök efter sex månader.

Risker och biverkningar?

Svullnad, ömhet och blåmärken är vanligt förekommande som avtar vanlingtvis efter några dagar.
Ovanliga: Infektion och ocklusion.
Vi behandlar ej gravida eller ammande.

Under din konsultation får du mer information om varje behandlings specifika indikationer och eventuella risker.

Att tänka på:
Undvik att sola, bastu- och ångbad de närmaste tiden.
Undvik make-up på det behandlade området 12 timmar efter behandling.
Undvik alkohol i 24 timmar.
Undvik intensiv träning i 24 timmar.

Varför DOCTOR_K?

Vi på DOCTOR_K erbjuder skräddarsydda behandlingsplaner, exklusivitet, personligt bemötande och naturliga resultat. Det gör att vi har många nöjda klienter som har stort förtroende för oss. Med vår långa erfarenhet och kompetenta team delar vi samma vision och ansvar i resultaten som du som klient förväntar dig. Du har alltid möjlighet att komma på en kostnadsfri kontroll efter din behandling om så önskas.

Vilken produkt används och vad kostar en Tear trough behandling?

Vi arbetar med olika fillerprodukter av högsta kvalitet som är CE-märkta och FDA-godkända. För tear trough behandlingar används en mjukare filler i området runt ögonen för ett naturligare resultat.

Priset är 5 500 SEK per ml.