Your cart
Close Alternative Icon

Villkor för avbokning

Bindande anmälan
Din anmälan är bindande till dess att korrekt avbokning har skett enligt reglerna för ångerrätt och öppet köp. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Ångerrätt
En anmälan till Doctor_K Academy´s kurser är bindande. Du har dock rätt att frånträda detta avtal enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss på academy@doctork.se
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen kommer Doctor_K återbetala kursavgiften senast 14 dagar från det att vi fått ditt besked att ångra avtalet. Har du påbörjat kursen sker ingen återbetalning av de kurstillfällen som återstår.

Öppet köp
Utöver vad lagen kräver, erbjuder Doctor_K dig även rätt att avboka kursen dock senast 7 dagar innan den officiella kursstarten. Återbetalning av kursavgift betald med kort genomförs till det konto som användes vid betalningstillfället. All korthantering sker krypterat (SSL) hos vår PCI-certifierade säkerhetspartner PayEx. Inga kontouppgifter lagras hos DR.K Gruppen AB. Återbetalning av kursavgift betald med faktura genomförs efter det att vi fått in giltiga bankuppgifter.

Inställd kurs eller ändrade tider
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.