Your cart
Close Alternative Icon

Allmänna villkor


Köpevillkor _K academy 2021

Din anmälan är bindande till dess att korrekt avbokning har skett enligt reglerna för ångerrätt och öppet köp. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Vad händer om det blir få ansökningar?

Om det blir färre än x antal anmälningar (se max och minimumantal under informationen om varje enskild kurs) till en utbildning förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen. Detta kan komma att ske senast 10 dagar innan kursdatum och nytt förslag på kursdatum ges i samband med informationen.

 

Vad händer om kursen blir inställd pga. sjukdom? 

Om kursen behöver ställas in kommer nytt datum att erbjudas senast 14 dagar efter det planerade datumet. Om elev ligger ute med kostnader för exempelvis resor kommer detta att ersättas av _K academy mot uppvisande av kvitto.

 

Vad händer om elev ställer in pga. sjukdom eller annat förhinder?

När du köpt din kurs har du en innestående kursplats hos oss under 12 månader från det datumet du köpt din utbildning.

Du får avboka en plats senast 12 timmar innan kursstart pga. sjukdom vid högst ett tillfälle. Har du redan ställt in kursen en gång och behöver ställa in igen med senast 12 timmar innan kursstart kommer du debiteras med 4000kr ex. moms.

Har du bokat en kurs har du rätt att omboka din plats  senast 10 dagar innan kursstart kostnadsfritt.

 

Ångerrätt för anmälan via vår hemsida/direkt på plats samt distans
(email, telefon, sms mm)

 Efter antagningsbeskedet har du fem arbetsdagar på dig att avboka din utbildningsplats och få tillbaka eventuellt erlagd betalning. Anmälan är direkt bindande och avbokning kan endast ske enligt de avgifter och villkor som anges nedan.

 • Vid avbokning 15 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras
 • 25 % kursavgiften.
 • Vid avbokning 14 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras 50 % av
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras hela utbildningskostnaden (kostnad för alla kurser).

Avbokning görs skriftligen via e-post eller sms. Som avbokningsdag räknas det datumavbokningen anlände till oss per  e-post eller sms. Om du redan betalt hela kursavgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående avbokningsregler.

 

Ger ni någon rabatt vid anmälan om fler kurser?

Ja, vi har ett rabattsystem som Diu får ta del av när du köper våra paketutbildningar.

 • Bas pkt 10 %
 • BTX pkt 10 %
 • Filler pkt 15 %
 • Pro pkt 15 % 
 • Master pkt 20 %
 • Academy PUT 25 %

 

Jag behöver göra ett uppehåll i min utbildning, hur gör jag?

Ibland när livet kommer emellan (sjukdom, graviditet, flytt till annan ort) och du behöver göra studieuppehåll ska du först informera din mentor om detta och sedan lämna in en skriftlig anmälan till oss, på plats eller via academy@doctork.se . Vi vill få din ansökan i god tid före kursstart, om möjligt minst 3 veckor innan.

Du följer din betalningsplan och betalar avgiften som vanligt. Beloppet har du sedan tillgodo tills du återupptar studierna igen. Summor tillgodo kan endast användas mot kursavgifter (ej avbokningsavgifter).

 

Övrig information: 

_K academy förbehåller sig rätten att dra tillbaka en bokad plats vid eventuell vidareutbildning om nedanstående punkter ej uppfyllts innan kursstart:

 • Ej utövat behandlingar mellan kurserna
 • Ej godkänd på tidigare utbildning
 • Personlig mognad och stabilitet i din egen process

Jag är långtidssjukskriven, kan jag få tillbaka min studieavgift?

Vi betalar inte tillbaka utbildningssavgifter, däremot har du beloppet tillgodo tills du kan börja studera igen. Summor som ligger tillgodo kan endast användas mot kursavgifter (ej avbokningsavgifter).