Your cart
Close Alternative Icon

Allmänna villkor

1. DOCTOR_K avbokningspolicy 2021

För att ge alla möjlighet att besöka oss har vi en avbokningspolicy.

När du bokar ett besök hos oss godkänner du följande:

Samtliga av- och ombokningar för injektionsbehandlingar och hudbehandlingar skall göras senast 48 timmar innan inbokat besök. Av- och ombokningar för ansiktslyft med trådar eller Ultherapy skall göras senast 48 timmar innan inbokat besök. Vid av- eller ombokning senare än den angivna tidsperioden debiteras klienten en sen avbokningsavgift på 1 000 kr för injektionsbehandlingar, 500 kr för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar samt 500 kr för kostnadsfria återbesök.

Om en klient anländer till inbokat besök men väljer att avstå från att utföra den inbokade behandlingen debiteras klienten en avgift på 1 000 kr för injektionsbehandlingar, 500 kr för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar.

Om en behandling uteblir på grund av att klienten inte anländer debiteras klienten en no-show avgift 1 000 kr för injektionsbehandlingar, 500 kr för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar samt 500 kr för kostnadsfria återbesök.

Om en klient anländer sent och DOCTOR_K bedömer att behandlingen inte kan utföras i tid som till följd av detta, debiteras klienten en no-show avgift på 1 000 kr för injektionsbehandlingar, 500 kr för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar samt 500 kr för kostnadsfria återbesök.

DOCTOR_K förbehåller sig även rätten att neka behandlingar som kan leda till medicinsk osäkerhet eller onaturliga resultat och om behandlingen uteblir på grund av detta debiteras klienten en avgift på 1 000 kr för injektionsbehandlingar, 500 kr för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar.

DOCTOR_K förbehåller sig även rätten att neka behandlingar om en klient är gravid eller ammar och om behandlingen uteblir på grund av detta debiteras klienten en avgift på 1 000 kr för injektionsbehandlingar, 500 kr för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar.

All avbokning skall göras via vår hemsida: www.doctork.se, via mail: info@doctork.se eller telefon 08- 889 241. Var god att notera att avbokningar ej tas emot via andra forum såsom sociala medier.

 

2. Köpevillkor DOCTOR_K academy 2021

Din anmälan är bindande till dess att korrekt avbokning har skett enligt reglerna för ångerrätt och öppet köp. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Vad händer om det blir få ansökningar?

Om det blir färre än x antal anmälningar (se max och minimumantal under informationen om varje enskild kurs) till en utbildning förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen. Detta kan komma att ske senast 10 dagar innan kursdatum och nytt förslag på kursdatum ges i samband med informationen.

Vad händer om kursen blir inställd pga. sjukdom? 

Om kursen behöver ställas in kommer nytt datum att erbjudas senast 14 dagar efter det planerade datumet. Om elev ligger ute med kostnader för exempelvis resor kommer detta att ersättas av _K academy mot uppvisande av kvitto.

Vad händer om elev ställer in pga. sjukdom eller annat förhinder?

När du köpt din kurs har du en innestående kursplats hos oss under 12 månader från det datumet du köpt din utbildning.

Du får avboka en plats senast 12 timmar innan kursstart pga. sjukdom vid högst ett tillfälle. Har du redan ställt in kursen en gång och behöver ställa in igen med senast 12 timmar innan kursstart kommer du debiteras med 4000kr ex. moms.

Har du bokat en kurs har du rätt att omboka din plats  senast 10 dagar innan kursstart kostnadsfritt.

Ångerrätt för anmälan via vår hemsida/direkt på plats samt distans (email, telefon, sms mm)

Efter antagningsbeskedet har du fem arbetsdagar på dig att avboka din utbildningsplats och få tillbaka eventuellt erlagd betalning. Anmälan är direkt bindande och avbokning kan endast ske enligt de avgifter och villkor som anges nedan.

 • Vid avbokning 15 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25 % kursavgiften.
 • Vid avbokning 14 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras 50 % av kursavgiften
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras hela utbildningskostnaden (kostnad för alla kurser).

Avbokning görs skriftligen via e-post eller sms. Som avbokningsdag räknas det datumavbokningen anlände till oss per e-post eller sms. Om du redan betalt hela kursavgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående avbokningsregler.

Ger ni någon rabatt vid anmälan om fler kurser?

Ja, vi har ett rabattsystem som du får ta del av när du köper våra paketutbildningar.

 • Bas-paket 10 %
 • BTX-paket 10 %
 • Filler-paket 15 %
 • Pro-paket 15 %
 • Master-paket 20 %
 • Academy-paket 25 %

Jag behöver göra ett uppehåll i min utbildning, hur gör jag?

Ibland när livet kommer emellan (sjukdom, graviditet, flytt till annan ort) och du behöver göra studieuppehåll ska du först informera din mentor om detta och sedan lämna in en skriftlig anmälan till oss, på plats eller via academy@doctork.se . Vi vill få din ansökan i god tid före kursstart, om möjligt minst 3 veckor innan.

Du följer din betalningsplan och betalar avgiften som vanligt. Beloppet har du sedan tillgodo tills du återupptar studierna igen. Summor tillgodo kan endast användas mot kursavgifter (ej avbokningsavgifter).

Övrig information: 

DOCTOR_K academy förbehåller sig rätten att dra tillbaka en bokad plats vid eventuell vidareutbildning om nedanstående punkter ej uppfyllts innan kursstart:

 • Ej utövat behandlingar mellan kurserna
 • Ej godkänd på tidigare utbildning
 • Personlig mognad och stabilitet i din egen process

Jag är långtidssjukskriven, kan jag få tillbaka min studieavgift?

Vi betalar inte tillbaka utbildningssavgifter, däremot har du beloppet tillgodo tills du kan börja studera igen. Summor som ligger tillgodo kan endast användas mot kursavgifter (ej avbokningsavgifter).

 

 

3. DOCTOR_K Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Webbplatsen doctork.se och andra sätt att samla personuppgifter styrs av DrK Gruppen AB (org.nummer: 556842-0532), kallad "vi", "oss" eller "vår" under hela denna personuppgiftspolicy. Vi är den primära datakontrollanten för denna webbplats och vårt säte är Regeringsgatan 85, 111 39 Stockholm, Sverige.

Det är viktigt att du läser denna personuppgiftspolicy tillsammans med andra sekretessmeddelanden vi ger vid särskilda tillfällen när vi samlar eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina data. Denna personuppgiftspolicy kompletterar de andra meddelandena och är inte avsedd att åsidosätta dem.

Vi kan ändra denna personuppgiftspolicy när som helst genom att publicera de ändrade villkoren här. Alla ändrade villkor träder i kraft 30 dagar efter det att de publicerats. Vi kommer att meddela väsentliga ändringar och deras motivering till denna personuppgiftspolicy via e-post.

 

Omfattning

Denna personuppgiftspolicy beskriver vår samling, användning, upplysning, behållning och skydd av dina personuppgifter. Den gäller för alla doctork.se webbvyer där denna personuppgiftspolicy visas.

Genom att navigera till en doctork.se webbplats, genom att genomföra köp och genom att registrera ett konto, godkänner du villkoren i denna personuppgiftspolicy.

Dr.K Gruppen AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för insamling, användning, upplysning, lagring och skydd av din personliga information i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Dr.K Gruppen AB kan överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till våra auktoriserade tredje parter. När vi använder tredjepartsleverantörer som är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen, vilket ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. När vi använder tredjepartsleverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de ingår i Privacy Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

 

Insamling av data och cookies

Vi samlar, bearbetar och behåller personlig information från dig och alla enheter du använder när du navigerar till en doctork.se webbplats, genom att göra transaktioner, genom att registrera ett konto eller på annat sätt interagerar med oss.

Vi kan också samla in personlig information från dig om du fysiskt går in i en av våra butiker eller deltar i ett evenemang.

Vi registrerar kunddata och webbläsarbeteende som en del av webbplatsen doctork.se. Det gör vi för att optimera och personalisera ditt besök på doctork.se.


Den personliga informationen vi samlar innehåller följande:

 • Personlig information inklusive betalningsrelaterad information du ger oss när du registrerar eller köper via webbplatsen.
 • Innehåll som du genererar när du interagerar med vårt kundtjänstteam, inklusive detaljer som vi behöver för att kontakta dig och verifiera din identitet.
 • Annat innehåll som du genererar genom webbaktivitet, inklusive avsedda köp, dina marknadsföringsinställningar, genomförande av undersökningar, önskelistor och deltagande i kampanjaktivitet.
 • Enhetsidentifierare som IP-adresser, cookie-ID och andra enhetsidentifierare, såväl som geografisk platsinformation och anslutningsinformation, såsom statistik på sidvisningar och trafik till och från webbplatser, referensadress.

Vi använder cookies och liknande teknik för att samla in information om de sidor du visar, de länkar du klickar på och andra åtgärder du tar på vårt Tjänster eller e-postinnehåll. Cookies är textfiler som är lagrade på din dator när du besöker webbsidor.

För att utnyttja online shopping och personliga funktioner på doctork.se måste din dator, surfplatta eller mobiltelefon acceptera cookies, eftersom vi bara kan ge dig vissa personliga funktioner på webbplatsen genom att använda dem.

Här är en lista över de viktigaste cookies vi använder och vad vi använder dem för.

 

Förstaparts-cookies
Cookies som doctork.se skapar. På doctork.se använder vi cookies för att hålla reda på vad du har i din varukorg och komma ihåg dig när du återvänder till vår webbplats.

Cookie-namn Syfte
_orig_referrer Används i samband med varukorgen.
_secure_session_id Används i samband med navigering genom webbplatsen.
Cart
Används i samband med varukorgen.
cart_sig
Används i samband med betalning.
cart_ts
Används i samband med betalning.
checkout_token
Används i samband med betalning.
Secret
Används i samband med betalning.
Secure_customer_sig
Används i samband med inloggning.
storefront_digest
Används i samband med inloggning.

 

Tredjeparts-cookies
Cookies skapade av tredje part som doctork.se har ett avtalsförhållande med. Vi använder cookies för att aktivera specifika funktioner och förbättra kundupplevelsen.

Cookie-namn Syfte
_Brochure_session Används i samband med navigering genom webbplatsen.
_landing_page Spårar landningssidor.
_orig_referrer
Spårar landningssidor.
_s Shopify e-handelsanalys.
_shopify_fs Shopify e-handelsanalys.
_shopify_s Shopify e-handelsanalys.
_shopify_sa_t Shopify e-handelsanalyser relaterade till marknadsföring och hänvisningar.
_shopify_uniq Shopify e-handelsanalys.
_shopify_y Shopify e-handelsanalys.
_y Shopify e-handelsanalys.
ab_test_3190590030 Shopify e-handelsanalys.
cart_sig Shopify e-handelsanalys.
ki_r Shopify e-handelsanalys.
ki_r Shopify e-handelsanalys.
ki_t Shopify e-handelsanalys.
ki_t Shopify e-handelsanalys.

 

Cookies och sociala media-verktyg
Om du delar innehåll från doctork.se med vänner via sociala nätverk - som Facebook, Pinterest och Twitter - kan det skickas cookies från dessa webbplatser. doctork.se kontrollerar inte inställningarna för dessa cookies och ansvarar inte för hur dessa cookies fungerar.

 

Användning

Vi använder den personliga information som vi samlar in för att: tillhandahålla och förbättra våra tjänster, ge dig en personaliserad upplevelse på våra webbplatser, kontakta dig om ditt konto, erbjuda dig kundservice och upptäcka, förebygga, mildra och undersöka bedrägliga eller olagliga aktiviteter.

Vi behandlar personuppgifter för inköp, betalningar, kundsupport och uppföljning för att vi ska kunna utföra vårt kontrakt med dig, där dina kontaktuppgifter och din transaktionsinformation behandlas.

Vi behandlar personuppgifter om din interaktion (transaktioner, besök på webbplatsen) med doctork.se så att vi kan anpassa din upplevelse av doctork.se. Denna behandling utgör profilering under GDPR och vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt eftersom det är i vårt legitima intresse att erbjuda dig en personaliserad upplevelse på våra webbplatser.

Vi behåller din personliga information så länge som det är nödvändigt och relevant för vår verksamhet. Dessutom kan vi behålla personlig information från stängda konton för att följa lagliga krav, förhindra bedrägeri och lösa tvister. Om ett rättsligt krav förpliktar att bevara personuppgifter under en viss minimiperiod, behåller vi uppgifter under minst den perioden. När vi bestämmer den maximala behållningstiden för alla personuppgifter gör vi det med avseende på våra legitima intressen att spara data och vår skyldighet enligt GDPR att minimera data vi sparar. Detta beslutas utifrån naturen och känsligheten av personuppgifterna och den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter.


Vi använder och behåller din personliga information för att tillhandahålla, förbättra och personalisera vår tjänst till:

 • Erbjuda dig innehåll på webbplatsen som innehåller varor och tjänster som du kanske vill ha och att hålla reda på din varukorg.
 • Anpassa, mäta och förbättra våra tjänster.
 • Ge andra tjänster som begärs av dig som beskrivs när vi samlar in informationen.

Om vi har rätt att göra det ska vi använda och behålla din personliga information för att personalisera kommunikation, för att kontakta dig, antingen via e-post, telefon, sociala medier, textmeddelanden eller postmeddelanden för att informera dig om kontoaktivitet, leveransuppföljning och marknadsföringsrelaterad verksamhet.

 

Dina rättigheter

Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, ger dig rätt till åtkomst, ändring och radering av den personliga information vi sparar.


GDPR ger dig följande rättigheter:

Din rättighet Vad rättigheten betyder
Rätten till åtkomst
Din rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter behandlas eller, om så är fallet, tillgång till personuppgifter tillsammans med uppgifter om beskaffenheten av behandlingen.
Rätten till rättelse
Din rätt att få korrigering av felaktiga personuppgifter.
Rätten till utdrag
Din rätt att få de personuppgifter som lämnas till oss, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
Rätten att bli bortglömd
Din rätt att radera dina personuppgifter.
Rätten att begränsa bearbetningen
Din rätt att begränsa din data samt att den inte vidarebearbetas.
Rätten att invända
Din rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas, inklusive din rätt att göra invändningar mot vår profilering av dig enligt beskrivningen i denna personuppgiftspolicy.


Kontakta oss för frågor om dina personuppgifter.

 

Hantering av inställningar

Du kan styra hur vi skickar personlig marknadsföring till dig. Om du inte vill ha marknadsföringskommunikation från oss kan du avbryta prenumerationen från länken i det mail du mottog.

 

Uppgifter och säkerhet

Vi kan dela din personliga information till juridiska personer inom doctork.se och till auktoriserade tredje parter. Vi delar inte dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring.

Vi skyddar din information med hjälp av åtgärder som minskar riskerna för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande och ändring. Vi minimerar mängden personlig information som vi delar till det som är direkt relevant och nödvändigt för att uppnå det angivna syftet.


Därigenom kan vi dela din personliga information till auktoriserade tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster som:

 • Betalningsleverantörer för att underlätta inköp.
 • Uppfyllande leverantörer för att underlätta orderhantering, förpackning och leverans.
 • Marknadsförings och annonserings-leverantörer för att personalisera din erfarenhet.

Vi delar inte dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring.

Om lagligt övertygande skäl finns, kan vi dela dina personuppgifter till myndigheter och brottsbekämpande organ, och annars för att försvara rättsliga krav.

Vi skyddar din information med hjälp av åtgärder som minskar riskerna för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande och ändring. Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredje parts tjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Om vi skulle förvärvas av ett annat företag kan vi dela information med dem och vi kommer att kräva att företaget är överens om att följa denna personuppgiftspolicy med avseende på din personliga information.

 

Frågor

Om du har en fråga om denna personuppgiftspolicy, kontakta: info@doctork.se eller Doctor_K, Regeringsgatan 85, 111 39 Stockholm, Sverige.

Det är viktigt att personuppgifter vi håller om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under ditt förhållande med oss. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.