Your cart
Close Alternative Icon

Allmänna villkor

DOCTOR_K avbokningspolicy 2022

För att ge alla möjlighet att besöka oss har vi en avbokningspolicy. När du bokar ett besök hos oss godkänner du följande:

Samtliga av- och ombokningar för injektionsbehandlingar och hudbehandlingar skall göras senast 48 timmar innan inbokat besök. Av- och ombokningar för ansiktslyft med trådar eller Ultherapy skall göras senast 48 timmar innan inbokat besök. Vid av- eller ombokning senare än den angivna tidsperioden debiteras klienten en sen avbokningsavgift på 1 000 SEK för injektionsbehandlingar, 500 SEK för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar samt 500 SEK för kostnadsfria återbesök.

Om en klient anländer till inbokat besök men väljer att avstå från att utföra den inbokade behandlingen debiteras klienten en avgift på 1 000 SEK för injektionsbehandlingar, 500 SEK för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar.

Om en behandling uteblir på grund av att klienten inte anländer debiteras klienten en no-show avgift 1 000 SEK för injektionsbehandlingar, 500 SEK för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar samt 500 SEK för kostnadsfria återbesök.

Om en klient anländer sent och DOCTOR_K bedömer att behandlingen inte kan utföras i tid som till följd av detta, debiteras klienten en no-show avgift på 1 000 SEK för injektionsbehandlingar, 500 SEK för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar samt 500 SEK för kostnadsfria återbesök.

DOCTOR_K förbehåller sig även rätten att neka behandlingar som kan leda till medicinsk osäkerhet eller onaturliga resultat och om behandlingen uteblir på grund av detta debiteras klienten en avgift på 1 000 SEK för injektionsbehandlingar, 500 SEK för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar.

DOCTOR_K förbehåller sig även rätten att neka behandlingar om en klient är gravid eller ammar och om behandlingen uteblir på grund av detta debiteras klienten en avgift på 1 000 SEK för injektionsbehandlingar, 5000 SEK för hudbehandlingar och 50% av behandlingskostnaden för ansiktslyft med Ultherapy eller trådar. All avbokning skall göras via vår hemsida: www.doctork.se, via mail: info @ doctork.se eller via länken du får i din bokningsbekräftelse. Var god att notera att avbokningar ej tas emot via andra forum såsom sociala medier.

Köpevillkor DOCTOR_K academy 2022

Din anmälan är bindande till dess att korrekt avbokning har skett enligt reglerna för ångerrätt och öppet köp. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Vad händer om det blir få ansökningar?

Om det blir färre än x antal anmälningar (se max och minimum antal under informationen om varje enskild kurs) till en utbildning förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen. Detta kan komma att ske senast 10 dagar innan kursdatum och nytt förslag på kursdatum ges i samband med informationen.

Vad händer om kursen blir inställd pga. sjukdom?

Om kursen behöver ställas in kommer nytt datum att erbjudas senast 14 dagar efter det planerade datumet. Om elev ligger ute med kostnader för exempelvis resor kommer detta att ersättas av _K academy mot uppvisande av kvitto.

Vad händer om elev ställer in pga. sjukdom eller annat förhinder?

När du köpt din kurs har du en innestående kursplats hos oss under 12 månader från det datumet du köpt din utbildning.

Du får avboka en plats senast 12 timmar innan kursstart pga. sjukdom vid högst ett tillfälle. Har du redan ställt in kursen en gång och behöver ställa in igen med senast 12 timmar innan kursstart kommer du debiteras med 4000 SEK ex. moms.

Har du bokat en kurs har du rätt att omboka din plats senast 10 dagar innan kursstart kostnadsfritt.

Ångerrätt för anmälan via vår hemsida/direkt på plats samt distans (email, telefon, sms mm)

Efter antagningsbeskedet har du fem arbetsdagar på dig att avboka din utbildningsplats och få tillbaka eventuellt erlagd betalning. Anmälan är direkt bindande och avbokning kan endast ske enligt de avgifter och villkor som anges nedan.

 • Vid avbokning 15 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25 % kursavgiften.
 • Vid avbokning 14 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras 50 % av kursavgiften
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras hela utbildningskostnaden (kostnad för alla kurser).

Avbokning görs skriftligen via e-post eller sms. Som avbokningsdag räknas det datum avbokningen anlände till oss per e-post eller sms. Om du redan betalt hela kursavgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående avbokningsregler.

Ger ni någon rabatt vid anmälan om fler kurser?

Ja, vi har ett rabattsystem som du får ta del av när du köper våra paketutbildningar.

 • Bas-paket 10 %
 • BTX-paket 10 %
 • Filler-paket 15 %
 • Pro-paket 15 %
 • Master-paket 20 %
 • Academy-paket 25 %

Jag behöver göra ett uppehåll i min utbildning, hur gör jag?

Ibland när livet kommer emellan (sjukdom, graviditet, flytt till annan ort) och du behöver göra studieuppehåll ska du först informera din mentor om detta och sedan lämna in en skriftlig anmälan till oss, på plats eller via academy@doctork.se . Vi vill få din ansökan i god tid före kursstart, om möjligt minst 3 veckor innan.

Du följer din betalningsplan och betalar avgiften som vanligt. Beloppet har du sedan tillgodo tills du återupptar studierna igen. Summor tillgodo kan endast användas mot kursavgifter (ej avbokningsavgifter).

Övrig information:

DOCTOR_K academy förbehåller sig rätten att dra tillbaka en bokad plats vid eventuell vidareutbildning om nedanstående punkter ej uppfyllts innan kursstart:

 • Ej utövat behandlingar mellan kurserna
 • Ej godkänd på tidigare utbildning
 • Personlig mognad och stabilitet i din egen process

Jag är långtidssjukskriven, kan jag få tillbaka min studieavgift?

Vi betalar inte tillbaka utbildningssavgifter, däremot har du beloppet tillgodo tills du kan börja studera igen. Summor som ligger tillgodo kan endast användas mot kursavgifter (ej avbokningsavgifter).